Meny

Bygginga av TINE Mogeely er i gang

Mandag 25. juni markerte TINE og Dairygold at bygginga av TINEs nye meieri i Irland er i gang. Samtidig ble de største kontraktene underskrevet. Etter planen skal anlegget stå ferdig i oktober 2019.

Irland folk

Det nye meieriet vil ha en grunnflate på ca. 8000 m2 og vil ha en produksjonskapasitet på ca. 14.000 tonn Jarlsberg i året. Etter planen skal den første melka inn i anlegget i oktober 2019 og anlegget skal være klart til å overta hele eksportproduksjonen i Norge når denne fases ut i 2020.

En viktig milepæl

- I dag har vi nådd en viktig milepæl. Byggeprosessen er nå i gang og vi ser frem til en trygg og god prosess. Det blir viktig for oss å følge opp i forhold til de målene vi har, men ikke minst er det viktig å bygge positive relasjoner til lokalmiljøet her i Mogeely, sa konsernsjef Hanne Refsholt på markeringa i Mogeely sammen med hennes kollega og CEO i Dairygold Jim Woulfe og andre sentrale medarbeidere både i TINE og Dairygold.

Samarbeid med Dairygold

Selv om dette blir TINEs meieri er likevel prosjektet basert på et samarbeid med Dairygold, Irlands største meieriselskap basert på samvirke. TINE skal kjøpe melk av Dairygold og Dairygold kjøper tilbake fløte og myse. I tillegg blir det samarbeid om vann, strøm, naturgass, CIP m.m. Vannet kommer fra egen vannkilde. Dairygold bygger nytt renseanlegg for begge parter og det skal graves en 14 km lang rørledning hvor avløpsvannet etter renseanlegget skal ledes til trygt utslipp. I dag slippes avløpsvannet ut i en lokal elv. Det betyr at Dairygold også skal foreta betydelige investeringer.

Irland kontrakt

90% av kontraktene er signert

Tidsplanen er stram, men de mener det skal holde om det ikke kommer på uforutsette ting. Tirsdag denne uka ble de største kontraktene signert. Kostnadsrammen for hele prosjektet er tidligere satt til 70 millioner Euro. Det er selskapet BAM som skal stå for selve bygget. Dette er et stort internasjonalt entreprenørselskap.  Kontrakten på utstyr til melkebehandling gikk til Tetra Pak og KALT og GEA skal levere prosessutstyret i ysteriet. Kontrakten for behandling av ostehjul gikk til Elten og Vocts & Donkers skal stå for kjøling og ventilasjon.

- I dag har vi undertegnet 90% av kontraktene, regnet etter verdi. Vi har igjen noe på pakking, palletering og noen andre mindre kontrakter, sa prosjektleder Halvor Rognstad.

TINE har leid inn profesjonell operativ prosjektledelse og Halvor Rognstad blir et viktig bindeledd inn mot TINE. Prosjektet blir også koordinert mot meierisjefen og hans ledergruppe.

TINE Mogeely blir et fundament for internasjonal vekst

Det var konsernsjef Hanne Refsholt og konserndirektør Per Ivar Berg som undertegnet kontraktene på vegne av TINE.

- Søknadsprosessen har tatt ganske lang tid og jeg er nå glad for at vi er kommet dit vi er. Teamet her har gjort en god jobb. Vi skal vokse på Jarlsberg internasjonalt og TINE Mogeely vil være et viktig fundament for denne strategien, sa Refsholt da kontraktene ble undertegnet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås