Meny

Bygdeutviklingsmidler ga TINE-prosjekt nasjonale muligheter

Fylkesmannen i Oppland bevilget i 2014 bygdeutviklingsmidler til TINE SA som ville utvikle en helhetlig økonomimodell som tar hensyn til økonomiske disposisjoner i hele livsløpet til gardbrukeren. Prosjektet "Livslinjeråd" er nå fullført og er allerede tatt i bruk også i mange andre deler av landet.

Økonomimodellen er utarbeidet for mjølkeprodusenter, men kan også benyttes av gardbrukere som driver andre produksjoner. Rådgivningen utvider den tradisjonnelle tankegangen omkring økonomisk driftsplanlegging ved at en i større grad ser på helheten og langsiktig planlegging. Det fokuseres bl.a. på hva som er mest gunstig når det gjelder tidspunkt og omfang av større investeringer, eiendomsoverdragelse og andre disposisjoner som berører både nåværende og neste brukerfamilie.

Resultatene etter at prosjektperioden nå er fullført, viser at rundt 150 gardbrukerfamilier i Oppland har hatt besøk av "Livslinjerådgiveren" eller bestilt denne tjenesten. Videre har noe over 300 gardbrukere deltatt i fagmøter om denne typen rådgivning i perioden. 

Spesielt interessant er det at TINE sentralt arbeider med å gjøre denne typen rådgivning tilgjengelig for mjølkeprodusenter i hele landet. Særlig Trøndelagsfylkene har kommet godt i gang. Grovt regnet har til nå 180 gardbrukere utenom Oppland bestilt det tekniske rådgivingsverktøyet som er utviklet i prosjektet i Oppland.

Denne saken gjengis med tillatelse fra fylkesmannen.no/oppland

Kilde:

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Landbruk-og-mat/Nyheter-fra-landbruk/Bygdeutviklingsmidler-ga-TINE-prosjekt-nasjonale-muligheter/

Les også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/prosjektet-livslinjerad-er-fullfort/id2508660/

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås