Meny

Bruk av tog sparer miljøet for 1600 tonn CO2

Ved å legge mer transport over fra bil til tog i Nord-Norge, sparer TINE miljøet for klimagassutslipp i størrelsesorden 1600 tonn CO2 i året.

I sum betyr disse omleggingene at cirka 70 prosent av det som har gått på bil på strekningene Nord-Norge-Sør-Norge, Oslo-Stavanger og Oslo-Trondheim vil gå på tog.

- Tog er billigere en bil og mer miljøvennlig. Transporten fra Sør til Nord er også forventet å gå raskere, som betyr ferskere produkter til forbrukerne.

Regjeringen har også gitt et tydelig signal om at de ønsker at aktørene legger mest mulig av godstransporten over fra bil til tog for å bli mer miljøvennlig, sier John Øverbø i TINE Logistikk. 

Gode erfaringer med tog

Øverbø sier at erfaringene med overgang fra bil til tog er gode.

Dette er et område TINE har jobbet spesielt med de siste to årene. Allerede er store deler av mellomtransporten mellom Oslo og Stavanger - og mellom Oslo og Trondheim lagt over fra bil til tog. Her snakker vi om to biler per dag på begge strekningene. Det betyr 1000 trailerlass i året med til sammen cirka 25.000 tonn.

-Vi skal om ikke lenge gjøre en vurdering av transporten mellom Oslo og Bergen med tanke på omlegging fra bil til tog, sier Øverbø.

I forbindelse med omleggingen av mellomtransporten mellom Sør- og Nord-Norge har det vært lagt vekt på kriteriene daglig drift, kvalitet, miljø og økonomi. De ulike aktørene er totalvurdert ut fra de fire kriteriene. Et resultat av denne runden ble at cirka 500 trailerlass, tilsvarende omkring 12.500 tonn skal over fra bil til tog.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås