Meny

Bruk av Facebook i produsentlaget

Flere produsentlag i TINE har tatt i bruk lukkede facebook-grupper som et effektivt kommunikasjonsverktøy til sine medlemmer. Her finner du en guide og noen tips hvis dette er aktuelt i ditt produsentlag.

I dag har ca. 17 produsentlag egne lukka facebookgrupper. Dette kan være aktuelt for flere. Dersom du er medlem av ei slik facebookgruppe ønsker vi gjerne at du deler dine erfaringer i kommentarfeltet.    

Hva kan en lukket facebookgruppe brukes til?

Det er ofte en fordel å ha en målsetting med hva man ønsker og ikke ønsker med ei facebookgruppe. For mange kan ei slik gruppe være et verktøy for å kommunisere til medlemmer av produsentlaget, bidra til skape engasjement rundt saker, stille spørsmål, dele nyheter/fagstoff fra internett eller invitere til arrangementer og møter.

Skal ei facebookgruppe fungere, er det en fordel med en viss aktivitet og at ting som deles i gruppa oppfattes som relevant og nyttig. Sosiale medier har ofte en lavere terskel for engasjement enn tradisjonelle kommunikasjonskanaler på godt og vondt. Selv om man har en intensjon om hvordan å bruke ei slik gruppe, så er ofte medlemmene med å forme innholdet. Derfor kan det være en fordel å ha noen skrevne «skikk og bruk-regler» på hvordan man ønsker å kommunisere sammen.

Her er noen eksempler:

  • Unngå banning og annet nedsettende språk om andre.
  • Uthenging av enkeltpersoner er uønsket.
  • Ikke legg ut støtende bilder og videoer.
  • Selv om gruppa er lukket, bør informasjon anses som offentlig og tåle dagens lys.

Arbeidsutvalget bør vurdere behovet for gruppe

Den som oppretter gruppa blir automatisk administrator, men rollen kan endres og/eller deles med flere medlemmer. Vi anbefaler fra en til to administratorer. Er det ønskelig av produsentlaget å opprette ei facebookgruppe anbefaler vi å ta opp dette i arbeidsutvalget og tildele et eller to medlemmer ansvar for å være administrator.

Sosiale medier er et effektivt kommunikasjonsverktøy, men det er viktig å huske at ikke alle er, eller ønsker å være en del av det. Viktig informasjon som skal ut i produsentlaget må også tilfalle produsenter som ikke er på sosiale medier.  

Medlemmer av en lukket gruppe

Tanken med en lukket gruppe bør begrense seg til produsentlagets medlemmer. Da er det kun medlemmer av gruppa som kan se komme inn å lese/kommentere hva som skjer. Vi anbefaler ikke å velge hemmelig gruppe da denne ikke er mulig å søke etter. Med en lukket gruppe vil produsentlagets medlemmer som ønsker å være med i gruppa, søke opp å be om å bli lagt til av en administrator. 

Det er ingen ting i veien for å legge til ansatte i TINE, eksempelvis produsentlagssekretærer og rådgivere, men det ligger ingen forventning hos TINE at sekretærene skal pålegges å delta eller ha konkrete oppgaver i tilknytning til produsentlagets facebookgruppe. Dette må i så fall være etter eget ønske fra den respektive produsentlagssekretær og rådgiver. Det ligger ikke inne produsentlagssekretærens rolle å drifte ei slik side. Dette bør være produsentlagets initiativ og ansvar.    

Navn på Facebookgruppe

Vi anbefaler å navnsette gruppa slik: TINE Produsentlag Gloppen (navn på prod. lag). Utdyp gjerne informasjon i gruppebeskrivelse at dette er et produsentlag i TINE og hvor produsentlaget strekker seg i geografien.

Ta kontakt med Peder Buskenes, ansvarlig for medlemskommunikasjon i TINE dersom ditt arbeidsutvalg har spørsmål vedrørende dette, eller ønsker hjelp i opprettelsen av facebook-gruppe. Mail: peder.buskenes@tine.no, tlf. 90975658.

En guide for opprettelse av facebookgrupper

Dette er delvis klippet fra Facebook sin veiviser for opprettelse av lukka grupper.

Grupper er egne områder der du kan dele oppdateringer, bilder eller dokumenter og sende meldinger til andre gruppemedlemmer. Du kan også velge ett av tre personvernalternativer for hver enkelt gruppe du oppretter. Hva produsentlaget velger er avhengig av innholdet i gruppen og målsettingen med den. Du har tre ulike grupper; offentlig, lukket og hemmelig. Vi anbefaler å velge en lukket gruppe for produsentlaget. Da må en administrator godkjenne medlemmer og aktiviteten med kommentarer, delinger o.l. holdes kun synlig for gruppa medlemmer.

Slik oppretter du en gruppe:

  1. Gå til hjemmesiden din og delen Grupper på menyen til venstre, og klikk på Opprett gruppe.
  2. Klikk på + Opprett ny gruppe øverst på siden. Det åpnes et vindu der du kan legge til et gruppenavn, legge til medlemmer og velge personverninnstillinger for gruppen.
  3. Klikk på Opprett når du er ferdig.

Når gruppen er opprettet, føres du til gruppen. For å komme i gang klikker du på øverst til høyre i gruppen og velger Rediger gruppeinnstillinger. Her kan du legge til en gruppebeskrivelse, tagger, angi en e-postadresse for gruppen og legge til et gruppebilde.

Følg gjerne TINE Rådgiving og Medlem på facebook, hvis du allerede ikke gjør det.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås