Meny

Brøttum Samdrift tildelt Sølvkalven 2017

Brøttum Samdrift representert fra venstre ved Bjørn Bruget, Gunnar Mæhlum og Torstein Øverbø
Brøttum Samdrift representert fra venstre ved Bjørn Bruget, Gunnar Mæhlum og Torstein Øverbø

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.

Det var klauvskjærer Arild Ljungberg som nominerte samdrifta. I sin begrunnelse sier han: «Brøttum samdrift er et fjøs der dyrevelferd og trivsel blir satt høyt. Det er et flott opplegg for kalver og veldig reint og ryddig i hele fjøset. Brukerne er aktive og engasjerte.»

TINEs besetningsrådgiver Bjørn Ola Sætha og praktiserende veterinær Per Kristian Groseth sier seg enig med Ljungberg og mener Brøttum Samdrift er en verdig vinner av Sølvkalven 2017.

Samdriftsmedlemmene har ukentlige fredagsmøter og ellers veldig gode rutiner og svært godt reinhold. Besetningen har dessuten fast fôringsoppfølging og ytelsen er på det nivået de ønsker. God tilvekst på både oksekalver og kvigekalver, er et resultat av godt kalveoppdrett. Det har vært noen utfordringer knyttet til kalvehelsa, men dette ble for en tid tilbake tatt tak i sammen med rådgivere og veterinær og bedrede rutiner viser gode resultater.

Data i Kukontrollen viser at det er god dyrehelse på gården. Fruktbarheten er god, det samme gjelder jurhelsa og mjølkekvaliteten.

Den offisielle overrekkelsen av prisen foregikk på Lillehammer produsentlags årssamling i 6. mars 2018.

Vi gratulerer Brøttum Samdrift!

Bedømmelseskomitéen har bestått av:
Stine Grønmo Kischel, TINE Rådgiving
Per Sigve Lien, TINE Medlem
Åse Margrethe Sogstad, Animalia

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås