Meny

Bloggerstorm i melkeglass

I kronikken «Tines usmakelige jakt på nye melkekunder» 22. februar beskylder bloggeren Hilde Valbjørn Hagelin TINE for kynisk å bruke skolen som en markedsarena. Utgangspunktet er TINEs rolle i skolemelkordningen - en frivillig, landsomfattende abonnementsordning, der foreldre (ikke elever) kan bestille melk, juice - eller yoghurt til måltider.

Dette er fullversjonen av et forkortet innlegg som står i Aftenposten fredag 26. februar.

Fellesnevneren i Hagelins kritikk er at TINE, som en del av en langsiktig strategi, benytter seg av uetiske visuelle virkemidler og smakstilsettinger for å rekruttere barn til å bli trofaste melkedrikkere og TINE-kunder. Derfor har hun klaget TINE inn for Forbrukerombudet. Denne klagen har Forbrukerombudet valgt å ikke behandle, men det synes ikke Hagelin det er et viktig poeng å opplyse om. 

Bloggeren Hagelin peker på at TINE er bekymret for at folk drikker mindre melk. Det er en bekymring helsemyndighetene er tydelig på. For kort tid siden var Helsedirektoratet (http://www.dagsavisen.no/innenriks/kuer-uten-kunder-1.678825) ute og advarte mot å erstatte melken med mindre ernæringsrike drikker som brus og saft. Melk scorer høyt på ernæringsverdi: En kartong skolemelk dekker 48 prosent av barnets daglige kalsiumbehov og 40 prosent av behovet for jod. Også voksne anbefales av helsemyndighetene å la magre meieriprodukter inngå i det daglige kostholdet. Siden det ser ut som at Hagelin er uenig i dette, ber vi henne ta den kampen med helsemyndighetene.

Det mest kritikkverdige er imidlertid at Hagelin bruker gamle illustrasjoner for å vise uriktig markedsføring. På NRK Dagsnytt 18 den 16. februar viste hun illustrasjoner TINE brukte på kartongene sine for 13 år siden, men slik ser de ikke ut i dag. Det burde Hagelin kanskje vært redelig nok til å opplyse om. Kartongillustrasjonen som følger bloggerens innlegg i Aftenposten er heller ikke dagens versjon.

Skolemelka utvikler seg med tiden, og dagens design er utviklet for å gi barn viktig kunnskap om kosthold på en morsom måte, samtidig som barn og voksne også lærer om samfunnsaktuelle temaer. At designet kan gi positive assosiasjoner til det å drikke melk må være bra sett fra et folkehelseperspektiv. Med hensyn til smakstilsetting, som etter Hagelins mening er å «sexe» opp produktet (en underlig assosiasjon fra Hagelins side siden vi snakker om barn) så har TINE fått mange signaler fra foreldre som ønsker flere sunne smaksalternativer – nettopp for at barnet velger melk framfor andre og mindre ernæringsrike drikker. Melk med smak inneholder de samme næringsstoffene som vanlig melk og har maksimalt 0,5 prosent tilsatt sukker. Dette har nå bidratt til at cirka 80 prosent av foreldrene i skolene sier de er godt fornøyd med tilbudet

Hagelin er en kjent talsperson for et kosthold fritt for produkter fra dyr, blant annet gjennom hennes blogg Vegetarløperen. Vi kan derfor forstå Hagelin ut fra hennes ideologiske ståsted, men ikke ut fra helsemyndighetenes kostholdsråd når hun mener det er grunn til å stille spørsmål om kartongenes utforming og tekster.

TINE er en bedrift eid av 12 000 melkebønder og vi ønsker selvfølgelig å skape overskudd til de som produserer melka. Samtidig er det ikke likegyldig hvordan TINE skaper overskudd og opptrer overfor forbrukerne. TINE er svært bevisst hvordan vi markedsfører produkter overfor barn og følger de retningslinjer som gjelder – både når det gjelder skolemelk og andre produkter. Blant fjerner vi logoer på nye kjøleskap - selv om dette er lov å ha - og vi har redusert logoer på kartonger og vil vurdere ytterligere grep. Mattilsynets krav til merking av produsent og produksjonssted må imidlertid oppfylles.

Både Hagelin og TINE er enige om at det viktigste er ikke hvilken logo som står på kartongen, men kunnskap om ernæringen inni kartongen. Vi deler hennes engasjement på vegne av barn, men helsemyndighetene er tydelige på at melk og meieriprodukter bør inngå i det daglige kostholdet til barn og voksne – sammen med grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og kjøtt.

Vi må ikke glemme at mat skal være en glede. Da må vi gi barn kunnskap om hva som er bra. Kunnskap er ikke ulovlig markedsføring, noe også Forbrukerombudet og helsemyndighetene er enige i.

Av Lars Galtung, Direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås