Meny

Bidrar til 25 000 norske årsverk

I 2016 bidro TINE SA til 25 000 arbeidsplasser og 20 milliarder kroner i verdiskapning for Norge. Det viser nye tall fra Økonomisk analyse.

-TINE har hjørnesteinsbedrifter over i hele landet, og ringvirkningene av vår virksomhet er betydelige i mange lokalsamfunn, sier kommunikasjonsdirektør i TINE, Lars Galtung.

I enkelte fylker, som Nord-Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane bidrar TINE med mellom 2 og 3,5 prosent av all verdiskapning.

-Det viser at norsk matproduksjon utgjør en forskjell. Mye fastlandsindustri er lagt ned eller flyttet til utlandet, men bare siden 2009 har TINE har investert over 4 milliarder kroner i norske produksjonsanlegg, sier Galtung.

Det skal også reises et nytt meieri på 18 000 kvadratmeter på Flesland i Bergen.

Over 2000 årsverk Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag sysselsetter TINE over 200 årsverk i egen industrivirksomhet. Det kjøpes melk fra over 1000 bønder (til en milliard kroner) samtidig som konsum fra lønn og ringvirkninger i forhold til leverandører gir ytterligere 900 årsverk. I sum genererer TINEs virksomhet over 2000 årsverk i Nord-Trøndelag alene, og skaper verdier for rundt 1,6 milliarder kroner.

2,5 milliarder i Rogaland

Hvis man ser på absolutte tall, er det i Rogaland hvor TINE bidrar med de største verdiene. Med ringvirkninger bidrar TINE til 3000 årsverk og 2,5 milliarder kroner i verdiskapning. En betydelig olje - og gassektor gjør likevel at TINEs relative andel av verdiskapningen ligger på 1 prosent – lavere enn i en del andre fylker.

-Landbruk og matproduksjon utgjør likevel et viktig bidrag til verdiskapningen i Rogaland - og representerer en industriell kontinuitet fylket nyter godt av, sier Galtung.

To milliarder i nettoskatt

TINEs virksomhet genererer også 5,8 milliarder kroner i skatt (inklusive alle ringvirkninger). Når Økonomisk analyse trekker fra de produksjonsrettede tilskuddene til melkebøndene på 3,7 milliarder kroner er nettoskatten rett over 2 milliarder.

-Vi skaper håndfaste verdier for Norge gjennom bruk av naturens egne ressurser og norske arbeidsplasser, avrunder Galtung.

Les hele analysen

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås