Meny

Bidrar til 25 000 norske årsverk

I 2016 bidro TINE SA til 25 000 arbeidsplasser og 20 milliarder kroner i verdiskapning for Norge. Det viser nye tall fra Økonomisk analyse.

-TINE har hjørnesteinsbedrifter over i hele landet, og ringvirkningene av vår virksomhet er betydelige i mange lokalsamfunn, sier kommunikasjonsdirektør i TINE, Lars Galtung.

I enkelte fylker, som Nord-Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane bidrar TINE med mellom 2 og 3,5 prosent av all verdiskapning.

-Det viser at norsk matproduksjon utgjør en forskjell. Mye fastlandsindustri er lagt ned eller flyttet til utlandet, men bare siden 2009 har TINE har investert over 4 milliarder kroner i norske produksjonsanlegg, sier Galtung.

Det skal også reises et nytt meieri på 18 000 kvadratmeter på Flesland i Bergen.

Over 2000 årsverk Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag sysselsetter TINE over 200 årsverk i egen industrivirksomhet. Det kjøpes melk fra over 1000 bønder (til en milliard kroner) samtidig som konsum fra lønn og ringvirkninger i forhold til leverandører gir ytterligere 900 årsverk. I sum genererer TINEs virksomhet over 2000 årsverk i Nord-Trøndelag alene, og skaper verdier for rundt 1,6 milliarder kroner.

2,5 milliarder i Rogaland

Hvis man ser på absolutte tall, er det i Rogaland hvor TINE bidrar med de største verdiene. Med ringvirkninger bidrar TINE til 3000 årsverk og 2,5 milliarder kroner i verdiskapning. En betydelig olje - og gassektor gjør likevel at TINEs relative andel av verdiskapningen ligger på 1 prosent – lavere enn i en del andre fylker.

-Landbruk og matproduksjon utgjør likevel et viktig bidrag til verdiskapningen i Rogaland - og representerer en industriell kontinuitet fylket nyter godt av, sier Galtung.

To milliarder i nettoskatt

TINEs virksomhet genererer også 5,8 milliarder kroner i skatt (inklusive alle ringvirkninger). Når Økonomisk analyse trekker fra de produksjonsrettede tilskuddene til melkebøndene på 3,7 milliarder kroner er nettoskatten rett over 2 milliarder.

-Vi skaper håndfaste verdier for Norge gjennom bruk av naturens egne ressurser og norske arbeidsplasser, avrunder Galtung.

Les hele analysen

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås