Meny

Behov for mer melkefett fremover

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Når etterspørselen endrer seg, må vi tilpasse melkeproduksjonen. For å sikre fremtidig behov for melkefett til ulike produkter trenger vi å øke fettandelen, mens behovet for andre fraksjoner blir lavere. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å øke fettandelen i melka.

Bare en brøkdel av melka videreselges som hel melk.  I ystemelka er det for eksempel 3% fett, i lettmelka 1,2%, mens smør består av nesten rent fett.

Av 20 liter melk får en for eksempel 19 liter skummet melk og 1 kg smør.  Eller 2 kg ost, 200 gram smør og litt mysepulver. 

Det er et stort og krevende regnestykke å sikre at melka benyttes på en måte som gir størst mulig verdi tilbake til bonden. For at lønnsomheten skal bli best mulig, må melka være sammensatt på en måte som gjør at vi for solgt alle melkefraksjonene.

Mindre overskuddsfett

Flere trender påvirker framtidas melkebehov. Salget av drikkemelk faller, mens salget av fete produkt øker. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka. TINE jobber derfor kontinuerlig med å finne gode løsninger på hvordan vi framover skal tilpasse oss denne situasjonen.

Ønsker større andel umettet fett

Melka inneholder ulike fett-typer, både mettet og umettet fett.  Helsemyndighetene ønsker lavere forbruk av mettet fett.  TINE arbeider derfor med å få på plass verktøy som måler både fettmengde og fettsammensetning.  I framtida kan det bli aktuelt å premiere melk med høy andel umettet fett.

Flere tiltak er aktuelle

For å få god balanse mellom ulike deler av melka må vi sette i verk tiltak på mange områder. Ett av tiltakene er å redusere fettinnholdet i enkelte produkter. Dette må selvsagt gjøres med varsomhet og uten å ødelegge den gode TINE-smaken. Redusert innhold av mettet fett i produkter er også i tråd med anbefalingen fra folkehelsemyndigheter.

Riktig prising av våre produkter er et annet virkemiddel. Det er viktig at kostnaden med å produsere melkefettet synliggjøres i produktprisene. Avgifter og tilskudd til produkter i Prisutjevningsordningen kan for eksempel være aktuelle virkemiddel for å påvirke etterspørselen etter fett.

I tillegg er fettbetaling til melkeprodusent et viktig verktøy. Vi vet at mange produsenter har god mulighet til å øke fettinnholdet i melka. Styret i TINE vurderer løpende nivået på fettbetalingen. Vi vet imidlertid at med dagens fettbetaling, vil det være lønnsomt for mange produsenter å dreie fôringen med sikte på å øke fettinnholdet.

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås