Meny

Bedre resultater for økologisk enn konvensjonell drift

Økologiske saue- og mjølkeprodusenter har oppnådd bedre resultater enn de som driver tilsvarende konvensjonell drift. Det skriver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i en artikkel som sammenligner økologisk og konvensjonell drift. Beregningene er basert på Driftsgranskingene i jordbruket.

 Den største utfordringen for de økologiske mjølkeprodusentene er å skaffe nok grôvfor. De økologiske brukene har lavere kjøttproduksjon enn de konvensjonelle brukene, og ved lite grôvfor er det mer lønnsomt å produsere mjølk enn kjøtt. 
De samlede kostnadene har vært omtrent like store på de økologiske som på de konvensjonelle mjølkebrukene.

For sauehold er det antagelig mindre krevende å drive økologisk enn konvensjonelt. Hvis brukeren setter på så mange sauer som det er grôvfor til, viser det seg at resultatet blir bedre enn for konvensjonelle bruk med like mange dyr. 

Artikkelen baserer seg på tall fra årene 2007 til 2011. 

Hele saken kan du lese hos NILF ved å klikke deg inne på lenken:  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås