Meny

-Bare Jarlsberg® er Jarlsberg®

–Bare Jarlsberg er Jarlsberg, sier konserndirektør i TINE, Kathrine Mo, etter at Synnøve Finden markedsfører sin nye ost som «jarlsbergost-type». TINE ønsker å beskytte den internasjonalt kjente merkevaren som er bygget opp gjennom 60 år ved rettslige skritt, etter at henvendelsen om å endre markedsføring ikke har ført frem.

-Vi synes konkurranse er flott. Det gir mangfold og flere alternativer for forbruker. TINE har ingen intensjoner om å hindre Synnøve Finden i å lansere eller selge osten de har utviklet, men vi kan ikke akseptere at de bruker det TINE-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge den, sier Mo.

Må endre markedsføringen
Onsdag 10. februar leverer derfor TINE en begjæring om midlertidig forføyning til Follo tingrett, med krav om at det nye osteproduktet til Synnøve Finden ikke går ut i markedet uten at teksten på emballasjen endres, og at det ikke refereres til varemerket Jarlsberg® i markedsføringen av produktet.

-Vi har hatt en dialog med Synnøve Finden der vi både skriftlig og muntlig har gitt uttrykk for at vi ikke kan akseptere at de benytter seg av vårt varemerke i markedsføringen av osten. Det er et klart brudd på varemerkeloven og bidrar til å vanne ut et varemerket TINE har bygget opp gjennom 60 år, sier Mo. 

Jarlsberg er ikke en ostetype
-Jarlsberg® er ikke en ostetype som gauda eller edamer, men et nasjonalt og internasjonalt registrert varemerke, slår Mo fast.

Globalt selges det 25 000 tonn ost under varemerket Jarlsberg® i året, og rundt halvparten selges i det internasjonale markedet. Jarlsberg® er å finne på de fleste av de store supermarkedene i USA og er den største importosten i Australia.

-I varemerket Jarlsberg® ligger en historie og kvalitet som melkeprodusentene er opptatt av å ta vare på, men som selskap er vi også forpliktet til å ivareta verdier som er skapt. Både TINE og andre aktører må opptre profesjonelt og respektere lover og regler, understreker Mo.

-Forbrukeren skal ikke være i tvil om hva som er Jarlsberg når de går i ostedisken. Samtidig håper jeg norske forbrukere kan glede seg over mange spennende innovasjoner i årene framover – både fra oss og våre konkurrenter. Men bare Jarlsberg er Jarlsberg, avrunder Mo.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås