Meny

Ansatte har valgt styrerepresentanter

De ansatte i TINE har nå valgt fire representanter til styret i TINE SA. Valgoppslutningen ble på 42 prosent.

Opptellingen viser at Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) får tre representanter, mens Norske Meierifolks Landsforening (NML) får en.

Følgende representanter er valgt:

  1. Tor Arne Johansen, NNN
  2. Elin Aarvik, NNN
  3. Steinar Koen, NML
  4. Dag-Rune Herting, NNN

 

Funksjonstiden vil regnes fra valget, og opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet det året valgperioden utløper.

KS(ansatte)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås