Meny

Analysevirksomheten samles på Heimdal

TINE Råvarehåndtering samler analyseaktiviteten for råmelk til Heimdal for å sikre kostnadseffektiv drift, fremtidig leveringsevne og service. Det betyr at analysevirksomheten i Bergen avvikles.

Dagens analysevirksomhet for råmelk foregår på to steder, på TINE Sentrallager Heimdal og på TINE Meieriet Bergen på Minde. Dette omfatter både analyse av leverandørmelk og prøver fra enkeltdyr i husdyrkontrollen.

Utløser to til tre årsverk på Heimdal

I forbindelse med prosjektering av «Nye TINE Meieriet Bergen» har spørsmålet om ytterligere tilpasning av analysevirksomheten kommet opp. Er det riktig å bygge nye lokaler for analyse av leverandørmelk og husdyrkontrollprøver i Bergen eller bør vi nå satse på å samle aktiviteten for analyse av råmelk i TINE på Heimdal?

TINE Råvarehåndtering har i dag seks medarbeidere knyttet til råmelklaboratoriet i Bergen og ni medarbeidere knyttet til råmelklaboratoriet på Heimdal. I tillegg til analysevirksomheten har TINE Råvarehåndtering i Bergen medarbeidere knyttet til transport og oppgaver i leveringskontrollen. Bemanningen på Heimdal økes med to-tre årsverk etter samling av virksomheten.
- Jeg har full forståelse for at våre medarbeidere i Bergen som er berørt nå føler en usikker situasjon. Det er viktig for oss å ta oss av den enkelte medarbeider. Det har vi gode rutiner for i TINE, sier Stennes.

Må dekke kundebehovet hos melkeprodusentene

Strukturutviklinga i melkeproduksjon forventes å gi reduksjon i antall melkeprøver til analyse. Det reduserer grunnlaget for delt drift på to laboratorier i framtida.
Melkeprodusentene bruker analyseresultatene fra husdyrprøvene som viktige styringsverktøy i fôrplanlegging, og for å sikre råstoffkvaliteten. Det stilles derfor økt krav til kort leveringstid fra melkeprøvene er innsendt til analyseresultat skal være tilgjengelig. For å sikre kort leveringstid må tilgjengelig analysetid på laboratoriet per dag økes.
- Flere instrumenter på samme sted gir bedre sikkerhet for levering og flere medarbeidere på ett driftsted gjør oss mer robuste, sier direktør for TINE Råvarehåndtering Ann-Norill Stennes.

Transportopplegget nøye gjennomgått

De har også hatt en gjennomgang av fremtidig transportløsning for å sikre at 36-timerskravet holdes, dvs. maks. 36 timer fra prøveuttak til prøven er analysert.
- Vi har vurdert risikoen ved vær- og føreforhold og konkludert med at det er samme risiko om vi analyserer på ett eller to steder, sier Stennes.

Mer effektiv drift

Samling av analysevirksomheten til Heimdal betyr at virksomheten effektiviseres. Netto årseffekt er beregnet til fire millioner kroner. Da er det tatt hensyn til at transportkostnadene for melkeprøvene øker noe. Personalbehovet er beregnet å reduseres med i underkant av tre årsverk og instrumentkapasiteten utnyttes bedre. Samlet drift krever færre instrumenter og dermed redusert investeringsbehov.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås