Meny

30 prosent mindre salt i ost og smør

Foto: Nina D. Hensley
Foto: Nina D. Hensley

TINE har gjennom reduksjon av salt i ost bidratt til reduksjon av nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn siden midten av 1980-tallet. Nå reduseres inntaket ytterligere med 30 tonn årlig, gjennom å redusere mengde salt i smør. «Nok salt i maten».

Fra 2015 vil TINE redusere mengden salt i smør fra 1,5 gram i dag til 1,1 gram pr 100 gram, noe som vil bidra til å redusere det totale inntaket av salt med 135 tonn årlig.

På den måten ønsker TINE å forplikte seg til initiativet fra helseminister Bent Høie og bidrar til helsedirektoratets kampanje «små grep – stor forskjell». 
– TINE har jobbet målrettet med å redusere salt i ost og samtidig beholdt den gode kvaliteten siden midten av 80-tallet. Vi har redusert salt innholdet i Norvegia og Jarlsberg med nesten 30 prosent. Disse ostene, som inngår i hverdagskostholdet til svært mange nordmenn, er i verdensklasse når det gjelder lavt saltinnhold. Gjennom de siste tiårene har vi redusert saltmengden på disse ostene fra et saltinnhold på 1,5 gram til 1,2 gram pr 100 gram, noe som tilsvarer en reduksjon på omkring 2000 tonn, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

Stiller oss bak helsemyndighetene

Myndighetene vil av folkehelsehensyn ta ned saltforbruket. Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak kan medføre helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak eller kjent med anbefalt mengde. TINE ønsker å bidra og stiller seg bak helsemyndighetenes initiativ om å sette konkrete mål for salt i maten. Men skal vi lykkes med å bedre folkehelsen, er det viktig at de samme målene gjelder hele bransjen, også de varer som importeres.

Vi har lykkes med ost og nå vil vi gjøre den samme reisen sammen med forbruker for å redusere saltinntaket på smør.
For mer informasjon kontakt TINEs pressekontakt på tlf. 482 30 994, eller e-post presse@tine.no

Fakta om salt

• I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt så mye som anbefalt.
• En stor andel av oss vil i løpet av livet bli behandlet for høyt blodtrykk. Dersom vi gradvis klarer å redusere saltinntaket i befolkningen med 10–30 prosent, har en rekke beregninger vist at dette kan gi betydelige helsegevinster og reduksjoner i helseutgiftene.
• Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gjøres.

Kilde: Helsedirektoratet

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås