Meny

2020-resultatet er et fundament for framtida

1 992 millioner kroner i resultat og en etterbetaling på 76 øre for hver liter levert melk er rekordhøye tall for TINE Gruppa. De finansielle tallene for fjoråret viser en rekke gleder og noen kjente bekymringer for tiden som kommer.

I videoen ser du CFO Kristin Muri Møller og konsernsjef Gunnar Hovland gi en detaljert forklaring for hva som ligger bak tallene, hvordan 2020 har vært og hva vi har i møte. Nedenfor finner du også link til årsrapporten som kan lastes ned.

Sammenliknet med året før er dette resultatet en forbedring på 803 millioner kroner, opp fra 1 189 millioner kroner i 2019. Også etterbetalingen stiger med 33 øre fra 2019-nivået på 43 øre.  

– Aldri før har vi levert så gode tall, og timingen kunne knapt vært bedre. 1 083 millioner kroner går nå rett tilbake til melkeprodusenter over hele landet som har store investeringsbehov på gårdene sine for å blant annet fortsette å innfri på kravene til dyrevelferd og bærekraft, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Det er også satt av 120 millioner kroner i et etterbetalingsfond, relatert ti gevinsten fra salg av det gamle anlegget i Bergen. Fondet er etablert for å gi eierne en jevnere kurve på etterbetalingen i årene som kommer.

Hovland mener det er mye å glede seg over og samtidig noen utfordringer vi må løse:

– Vi har levert på samfunnsoppdraget vårt i et krevende år. Eiere og ansatte i TINE har fullt fortjent blitt vurdert som samfunnskritiske funksjoner når krisen inntreffer og krevende tider til tross – kjøleskapene i butikker over hele landet har blitt fylt opp gjennom hamstring, norgesferie og hjemmekontor-tider.Baksiden av medaljen er at trenden fra 2019 fortsetter. Konkurransen blir tøffere, importen øker fortsatt, store eksportvolum er borte og grensehandelen vil fortsatt være der når mobiliteten øker igjen. I tillegg må eierne våre fortsatt indirekte subsidiere TINEs konkurrenter gjennom en rekke politiske ordninger som for lengst har utspilt sin rolle. Vi følger salgstallene nøye og spesielt andelsutviklingen. 4,2 prosent opp i volum i dagligvare, samtidig som vår kategori vokser med 7,8 prosent. Vi hadde god vekst på ost, smør, crème fraîche og fløte spesielt og det skal vi ta med oss, men samtidig taper vi terreng på yoghurt, melk og mye mer. Kort fortalt: Vi gjør det godt, men andre gjør det enda bedre.

Link til årsrapport (https://www.tine.no/om-tine/finansiell-informasjon )

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås