Meny

Øvre Romerike produsentlag ble årets produsentlag i TINE

Til venstre; Juryformann, Jarle Bogen. Til Høyre: Lars Egil Lauten, produsentlagsleder i Øvre Romerike produsentlag
Til venstre; Juryformann, Jarle Bogen. Til Høyre: Lars Egil Lauten, produsentlagsleder i Øvre Romerike produsentlag

En glad og stolt produsentlagsleder i Øvre Romerike produsentlag mottok prisen for årets produsentlag i TINE på årsmøtet. Laget har utmerket seg med spesielt høy aktivitet og involvering av medlemmene. De fortjener en honnør for jobben som er gjort, sa juryformann, Jarle Bogen.

«Tusen takk! Dette var storartet! En stor ære, men takken skal egentlig rettes til de positive og aktive bøndene som gjør en uerstattelig innsats som ambassadører for Tine hver dag i sitt nærmiljø!», sier Lars Egil Lauten, produsentlagsleder i Øvre Romerike.

Juryen begrunnelse: 

Produsentlaget er satt sammen av seks kommuner i Nordre del av Akershus.

Produsentlaget har over flere år hatt allsidige og flere arrangementer med stor bredde i faglige og sosiale tema. Produsentlaget har spesielle aktiviteter rettet mot kvinner og ungdom. I 2017 er både årssamling og juletreff på Nannestad videregående skole, hvor kokk- og servitørfag står for serveringen på møtene. Øvre Romerike jobber derfor aktivt for rekruttering til, og synliggjøring av landbruket i videregående skole. 

Laget jobber spesielt for å involvere medlemmene, som for eksempel med en spørreundersøkelse i innspill til jordbruksforhandlingene. 

Årets produsentlag fungerer som et lim for å holde produsentmiljøet, humøret og interessen oppe. Dette til tross for utbyggingspress på og rundt Gardermoen, hvor alternativ til andre yrker er store.

Produsentlaget har spesielle aktiviteter rettet mot kvinner og ungdom. Dette skjer ved at det er laget har egen ku-klubb for kvinner, og jobber også for rekruttering til, og synliggjøring av landbruket i videregående skole. Produsentlaget inviterer lærere og elever fra Hvam VGS til fagmøter, og de møter ofte på disse arrangementene.

Produsentlaget utpeker seg ved å sette fokus på aktuelle og framtidsretta tema, som for eksempel solcelleenergi og driftsledelse på egen gård.  

Laget har også høyere oppslutning på årssamling enn gjennomsnittet for TINE.

De fortjener honnør for den jobben som er gjort!

På bildet: Produsentlagsledere for de nominerte lagene

De nominerte produsentlagene

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås