Meny

Ønsker mer økomelk på rett sted

Eivind Kjuus er direktør i TINE Råvare.
Eivind Kjuus er direktør i TINE Råvare.

En forventet vekst innen økomelk ser ikke ut til å komme, slik mange har trodd. Volumet for økomelk i Norge ligger stabilt. Likevel ønsker TINE Råvare noe mer melk, men da på rett sted.

Rett sted i denne sammenhengen er fjellregionen rundt Rørosområdet.
–Dette av hensyn til transporten av melka. Kortreist melk er bra for miljøet og gir lavere kostnad for kjøperen av melka, i dette tilfellet Røros-meieriet, sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

Stabilt volum med økomelk

I dag er det ca 270 økoprodusenter her i landet. Melka fra om lag 90 av dem, brukes ikke i økologiske produkter, men i konvensjonelle produkter på grunn av spredt beliggenhet og for lang inntransport.
Formelt sett er ikke TINE markedsregulator på økomelk, men ønsker å dekke behovet aktørene i dette markedet har.
I 2016 var det optimistiske prognoser som sa at vi de neste 5 til 6 årene ville ha behov for  langt mer økomelk, en vekst fra dagens 50 millioner liter til opp mot 100 millioner liter.
Så har ikke skjedd. Det totale volumet ser ut til å være stabilt. Det er verdivekst, men ingen total volumvekst i kategorien, i et marked hvor det er aktørkamp i hovedsak mellom TINE og Rørosmeieriet, forteller Eivind Kjuus. 

Rørosmeieriet fortsetter å vokse

Sett i lys av en forventet vekst i økomarkedet  satte TINE Råvare i samarbeid med TINE Rådgiving, i fjor i verk en aksjon for å rekruttere nye økoprodusenter primært langs aksen Trondheim - Oslo, med særlig vekt på fjellregionen. Det er i dette området økomelka behøves, for Rørosmeieriet ser ut til fortsatt å vokse.

Resultatet så langt er 7-8 nye produsenter . Nå ønsker Eivind Kjuus seg enda noen flere, for å ha en buffer knyttet til en forventet vekst på to til tre millioner liter mot 2023.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås