Meny

Felleskjøpet og TINE styrker samarbeidet

Felleskjøpene investerer 25-30 millioner årlig i utvikling av fôrblandinger- og konsepter. TINE arbeider kontinuerlig med utvikling av sin rådgivningstjeneste, faglige kjerneområder og rådgivingsverktøy. Begge med det formål å bedre resultatene for våre eiere og for å styrke konkurransekraften for norsk landbruk.

Felleskjøpene (FK) og TINE har den senere tid hatt samtaler om hvordan NorFors policy om mest mulig transparens i fôrvurderingssystemet NorFor og TINEs fôrplanleggingsverktøy TINE OptiFôr kan kombineres med FKs behov for vern av konkurransesensitiv informasjon knyttet til egen produktutviklingsaktivitet.

TINE og FK ble i møte 03.05.16 enige om følgende;

1)     TINE og FK har felles oppfatning av verdien det har å drive fôrutvikling basert på de spesielle forhold og den råvaresituasjon vi har i Norge. Vi har samme prinsipielle syn på at de investeringer en slik aktivitet innebærer også krever et vern av konkurransesensitiv informasjon

2)     FK ønsker å bidra til mest mulig åpenhet i den informasjon som ligger som grunnlag for TINE sitt rådgivingsarbeid, men har samtidig behov for å kunne verne om konkurransesensitiv informasjon

3)     NorFor har stilt krav til åpne verdier på viktige variabler for fiber, protein og stivelse. Dette er opplysninger som vil bedre presisjonen i fôringsrådgivingen, og disse krav imøtekommes av FK

4)     Enkelte øvrige verdier knyttet til f.eks. fett- og aminosyresammensetning vil bli gjort tilgjengelig for nøkkelpersonell i TINE ihht særskilt avtale, men av konkurransemessige hensyn vil disse detaljer ikke bli lagt åpent ut i NorFor og TINE OptiFôr.

 

TINE og FK er videre enige om å legge til rette for et enda tettere samarbeide knyttet til fôrutvikling og rådgivning, og arbeider med konkrete felles aktiviteter for ytterligere bedring av resultater og konkurransekraft i verdikjeden til norske melkeprodusenters beste.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås