Meny

Økt salgsvekst for økologisk

Økologisk smør fra TINE
Økologisk smør fra TINE

Salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen har økt med nesten 15%. Rapporten fra Statens Landbruksforvaltning viser at melk, storfe, svin, egg og ikke minst grønnsaker har hatt økt produksjon eller salg.

Målt i kroner omsatte dagligvarehandelen for 657,2 mill. kroner i 2013. Dette er en økningpå 14,5% sammenlignet med samme periode i fjor.

Tidligere var meierivarer den største økologiske varegruppen mål i salgsverdi. Nå har grønnsaker tatt over. Det har likevel vært en positiv utvikling også for økologisk melk. Hittil i år har anvendelsen økt, og TINE brukte i 1. halvår omlag 42% av den økologiske melka til økologiske produkter. Tilsvarende tall for 1. halvår i 2012 var 38 %.

Vil du lese mer om produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter  - følg linken under.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås