Meny

Økt anvendelse av økologisk melk

Salget av Økologisk Lettmelk har økt.
Salget av Økologisk Lettmelk har økt.

Anvendelse av økologisk melk har økt. Tom april i år er 42% av innveid melk anvendt til økologiske produkter. Tilsvarende tall i 2012 var 40%

Tom april er det innveid 18.8 mill.liter økologisk melk. Dette er 1.1. mill. liter mer enn i 2012.  Av dette er 7,9 mill. liter anvendt til økologisk produksjon i 2013 mens anvendelsen i 2012 var 0,8 mill. liter lavere.

Det er spesielt salget av økologisk lettmelk som har økt. TINE Melk Økologisk øker med nesten 50% siste rullerende år, og har hatt en positiv trendutvikling igjennom hele siste året. Lavere pris er hovedårsaken.  Økologisk lettmelk koster nå omtrent det samme som vanlig lettmelk i butikk.

Norvegia Økologisk vokser i volum. Mye av årsaken ser også her ut til å ligge i en lavere pris for produktet. Salget av TINE Kulturmelk økologisk stuper. Bare 6% av alle dagligvarebutikkene har nå produktet i sine hyller. TINE Kefir fortsetter tilbakegangen, samtidig som vi ser at lavere pris på TINE Økologisk Rømme ikke skaper et økt volum. 

Til tross for positive signaler, spesielt for salg av Økologisk Lettmelk så har vi fortsatt et stykke vei å gå før målsettingen om 70% anvendelse er nådd.  TINE har dermed fortsatt stor reservekapasitet for å kunne ta en økt etterspørsel etter økologiske produkter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås