Meny

Økoprodusent ble Årets unge bonde

Årets unge bonde. (Foto: Nils Fredrik Wisløff LMD)
Årets unge bonde. (Foto: Nils Fredrik Wisløff LMD)
Fra Kåringa. Fra venstre: Tor Jacob Solbergs søster Anne Marie Solberg, Erland Bekken, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Einar Solerød og Marita Helskog. Finalist Anders Schanche Rettedal var ikke til stede under kåringen.  (Foto: Nils Fredrik Wisløff)
Fra Kåringa. Fra venstre: Tor Jacob Solbergs søster Anne Marie Solberg, Erland Bekken, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Einar Solerød og Marita Helskog. Finalist Anders Schanche Rettedal var ikke til stede under kåringen. (Foto: Nils Fredrik Wisløff)

Tor Jacob Solberg (32) fra Skiptvet i Østfold ble Årets unge bonde. Tor Jacob startet i 2004 med 2 kyr –10 år senere har disse blitt til 70 melkekyr!

Tor Jacob Solberg startet i 2004 med to kyr. Som 21 åring kjøpte han sin egen gård på det åpne marked. Han hadde ikke tid til å vente på å ta over gården han har odel på. Mamma og pappa sponset med 2 kyr og som ha sa i presentasjonen i Nationen – «Hadde jeg ikke fått de to kyrene på krita av mor og far, da hadde det ikke blitt noen bondeliv».  Dette var starten på livet som melkebonde for Tor Jacob Solberg. Siden har det gått i et raskt tempo til han nå har utviklet et moderne gårdsbruk med 70 kyr.

Solberg driver i dag et topp moderne robotfjøs med 70 kyr og vel 80 ungdyr. Han har valgt økologisk som driftsform. Han er tillitsvalgt i Østfold bondelag og i Felleskjøpet Agri. En av fanesakene til Tor Jacob Solberg er å øke kompetanse i landbruksnæringa. Et kompetansekrav i næringa må komme, men ikke alle kan ta en treåring agronomutdannelse på fulltid. Det må finnes alternative løsninger som gjør at kompetansen kan hentes. Nettagronomen kan bli framtidas utdanningsmetode for bonden.

Det er prosjektet «Grønn utdanning» som står bak kåringen av Årets unge bonde. Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og MC Donald Norge samarbeidet om prosjektet. Formålet er å styrke rekrutteringen til norsk landbruk. Juryleder er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås