Meny

Økonomisk snuoperasjon

Etter flere år med store underskudd ble det høsten 2011 og vinteren 2012 tatt store grep for å få kontroll på utviklingen i konsernet Tun Media. TINE eier 25,5 prosent av aksjene i konsernet. Norges Bondelag og Nortura er de andre store eierne.

Sjefredaktør og daglig leder i Nationen, Mari Velsand, ble ansatt som ny konsernsjef vinteren 2012. I første halvår 2012 ble det jobbet med en omfattende restruktureringsplan. Konsernet skulle tilbake til opprinnelig kjernevirksomhet. Det innebar et landbruksbasert mediehus med fokus på Nationen og Bondebladet, og tidsskriftene Traktor og Norsk Landbruk.

Omstruktureringen førte til at alle andre aktiviteter og selskaper ble solgt eller avviklet. I tillegg ble bemanningen betydelig redusert. Dels skjedde det på grunn av redusert omfang på konsernet, men også som en effektivisering.
Den store oppryddingen har realisert tap på flere av engasjementene, og gitt kostnader i forbindelse med nedbemanningen. Foreløpig resultat i 2012 før skatt viser minus 14 millioner kroner. Men justert for engangskostnader viser 2012 et overskudd.

Det er budsjettert med overskudd for 2013, men den utfordrende situasjonen i mediebransjen er fortsatt ventet å bli krevende framover.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås