Meny

Økobønder får dispensasjon for bruk av konvensjonelt fôr

Den ekstreme tørken og fôrmangel har gjort at Mattilsynet har gitt mange økologiske bønder dispensasjon til å bruke konvensjonelt grovfôr eller øke andelen av økologisk kraftfôr.

Regelverket for økologisk drift åpner for å gi denne typen dispensasjon i ekstraordinære situasjoner, noen vi opplever i år. 

Viktigst å sikre dyrene nok fôr 

Konserndirektør i TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård, sier at den ekstreme tørken vi opplevde i sommer, gjør det nødvendig for Mattilsynet å gi dispensasjon av hensyn til dyrevelferden. 
Det aller viktigste i situasjonen vi nå opplever, er å sikre dyrene nok fôr. Noe annet ville være helt uakseptabelt. God dyrevelferd må alltid ha prioritet 1. 

Søknadene behandles individuelt 

Hittil i år (pr. 30. august) har Mattilsynet innvilget 202 dispensasjonssøknader. I tillegg venter 12 på behandling. I tallene er også medregnet de som søker om å få bruke en større andel økologisk kraftfôr enn det som normalt er tillatt. 

Mattilsynet opplyser at hovedtyngden av søknadene kommer fra Østlandet pluss noen fra Sørlandet, Rogaland og Trøndelag. 

Dispensasjonenfor bruk av konvensjonelt grovfôr eller økt andel økologisk kraftfôr,er gitt med en varighet senest fram til beitesesongen neste år, i praksis fram til 1. juli 2019. Mengden fôr avgjøres på individuelt grunnlag. For grovfôr søkes det om bruk av et visst antall rundballer, hvor produksjonen i et normalår dokumenteres og legges til grunn.
 
Fortsatt økologiske produkter 
TINE vil fortsatt markedsføre og selge våre økologiske produkter som vanlig, selv om det i en tidsbegrenset periode blir tillatt å supplere med konvensjonelt, dyrket grovfôr. Dette er helt i tråd med økoforskriften som åpner for dispensasjoner i ekstraordinære situasjoner, noe vi opplever nå, sier kommunikasjonsdirektør i TINE, Lars Galtung. 
 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås