Meny

Øker overproduksjonsavgifta på melk

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å heve overproduksjonsavgifta på melk fra kr 3,20 per liter til kr 4,20. Endringa gjelder fra 1. januar 2016.

Departementet har gjennomført høringsmøte om overproduksjonsavgifta med TINE, produsentlaget til Q-meieriene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ikke justert siden 2007
Overproduksjonsavgifta ble innført i 1997 for å sikre at kvoteordninga for melk skulle fungere etter formålet. Ved innføringa ble avgifta satt til 2,90 kroner per liter melk levert ut over kvote. Overproduksjonsavgifta ble sist gang justert i 2007, og ligger i dag på kr 3,20 per liter. I perioden etter 2007 har melkeprisen til produsentene økt, mens overproduksjonsavgifta har stått stille.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås