Meny

Økende produksjon på Jæren

Produksjonen øker på TM Jæren, samtidig som den trappes ned på TM Nærbø. Både kvaliteten på hvitosten og driftsstabiliteten har bedret seg. Anlegget går nå over til seksdagers produksjonsuke. Fortsatt gjenstår mye arbeid før anlegget er helt ferdigstilt.

TM Jæren har økt produksjonen gjennom vinteren, og flere ganger satt ny produksjonsrekord. I romjula, uke 52,  ble det produsert hele 960.000 kg ferdigvarer, herav 350.000 kg hvitost. Fra januar 2014 er produksjonen økt ytterligere, for å redusere tilsvarende på TM Nærbø.

 Hvitost
Produksjonen på Jæren tilsvarer nå 75 prosent av hvitostproduksjonen i området.
- Vi går over til 6-dagers produksjonsuke for å øke kapasiteten og samtidig ha rom for testproduksjon av blant annet rund ost. Nærbø reduserer produksjonen til 3-4 dager pr. uke. Redusert hvitostproduksjon, stopp av tørke og interne tiltak på avløp skal bidra til at Nærbø får redusert utslipp til vann, i tråd med ny konsesjon gjeldende for 2014. Kvaliteten på hvitost viser klar positiv trend på Jæren, sier Kjetil Thu, direktør for TINE Faste produkter.

 Andre produkter
Thu forteller at fett/prim-avdelingen har vært i full produksjon i lengre tid. Her produseres smør, margarin, smørolje og prim. Effektiviteten i pakkinga har økt den siste tiden, men det jobbes stadig med nye driftsforbedringer. All myse fra eget anlegg og tilført konsentrat fra Byrkjelo og Nærbø blir nå foredlet på Jæren. Det er noen driftsutfordringer med økt produksjon, og det arbeides med flere interne tiltak for å øke kapasitet og driftsstabilitet. Vi ser også på produksjonsfordeling av myseprodukter mellom TM Verdal og TM Jæren for å utnytte anleggene best mulig.

 Videre arbeid
- Det gjenstår fortsatt viktige og kritiske utbedringer før anlegget er teknisk ferdigstilt og optimalisert. Det arbeides med forbedring av rutiner for sikker og effektiv drift, samt sikre nødvendig kompetanse og bemanning. Det er en utfordring med bemanning så lenge vi fortsatt har drift på Nærbø, da medarbeidere her er en del av framtidig bemanning på Jæren. TM Jæren har nå stor produksjon på alle avdelinger. Det er likevel viktig å arbeide målrettet og systematisk med ferdigstilling av anlegg og videre oppbygging av organisasjonen, understreker Thu.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås