Meny

Årsoppgjøret i Husdyrkontrollen 2017

Viktig melding til rådgivere og veterinærer: På grunn av kommunesammenslåing kjøres årsoppgjøret for 2017 tidligere enn før. Fristen for innrapportering av opplysninger til årsoppgjøret for Ku- og Geitekontrollen satt til mandag 8. januar 2018 kl.24.00.. Det er viktig at alle opplysningene for 2017 blir registrert i kontrollene.

 

Kukontrollen og Geitekontrollen

Registrering av data til årsoppgjøret  skal være avsluttet i løpet av mandag 8. januar 2018 kl.24.00. Gjelder også veterinærer og de som rapporterer via Dyrehelseportalen.

Dette betyr at det blir innrapporteringsstopp av data til Ku- og Geitekontrollen fra mandag 08.01. kl 24:00 og fram til kommunesammenslåing er ferdig  onsdag 10.01. Medlem.tine.no vil være tilgjengelig i dette tidsrommet, men ustabilitet vil kunne forekomme.

Kukontrollen - Vær oppmerksom på:

  • Det er ikke krav om å registrere periode 1 for 2018 før årskjøring.

Geitekontrollen - Vær oppmerksom på:

  • Avlating for 2017 må registreres på alle aktuelle geiter for å få riktig mjølkeberegning.
  • Kraftfôr må registreres for hver endring i kraftfôrtildelingen for å få best mulig beregnet fôrforbruk og bli meningsfull. Husk også å registrere avslutning av kraftfôrtildelingen når det er aktuelt.
  • Helseregistrering er nødvendig for at beregninger skal ha noen nytte for videre tiltak til forbedringer i din buskap.
  • Beiteregistrering gir deg et bilde av hva beite er verdt i mjølkeproduksjonen, på Årsrapport.

 

Kravene for å få godkjent årsoppgjør i 2017

Kukontrollen: minimum 11 kontroller, derav minimum 5 kontroller med prøveuttak (selv om regelverket for Kukontrollen sier 6). 

Geitekontrollen: minimum 5 kontroller, derav minimum 3 kontroller med prøveuttak 

Hos medlemmer som ikke får godkjent årsoppgjør 2017, vil opplysningene vedrørende mjølkeproduksjonen være utelatt fra Årsrapport og årsstatistikkene.

· Buskaper i Kukontrollen med fettavvik +/- 0,4 % (tankmjølk/HK-prøver), vil ikke få beregnet kg EKM pr. årsku.

 

Det er fortsatt tid til å få på plass den siste perioden for 2017!


Ta utskrift av aktuelle rapporter om du trenger dette mandag 8. januar.

Kontakt din Nøkkelrådgiver eller TINE Medlemssenter tlf. 51 37 15 00 dersom du trenger hjelp. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås