Meny

Årets produsentlag i eierområdene

Ett produsentlag i hvert eierområde er nå plukket ut til den store finalen i Årets produsentlag i TINE. Alle lagene utmerker seg med god faglig og sosial aktivitet. Hvert av disse får 10 000 kr i ekstra midler til aktivitet i laget.

Etter en lengre nominasjonsrunde på medlem.tine.no i vinter har eierutvalgene kåret vært sitt produsentlag som går videre til Årets produsentlag i TINE. Vinneren blir kåret på Årsmøtet i TINE og juryen består av Ordfører i Rådet, Jarle Bogen og medlemssjefene i hvert område. I fjor var det Ytre Helgeland produsentlag som stakk av med tittelen; årets produsentlag i TINE.

Hvorfor Årets produsentlag?

Produsentlagene er grasrota i TINE og avgjørende for et velfungerende medlemsdemokrati. Aktiviteten som skjer faglig og sosialt er et viktig lim i TINEs eierorganisasjon og vi ser at tilhørighet og fellesskap er en av de viktigste årsakene bak en tilfreds eier. Derfor vil en slik oppmerksomhet rundt årets produsentlag være et positivt tiltak og forhåpentligvis inspirere til økt aktivitet hos flere produsentlag, sier organisasjonssjef Eli Reistad. Kriteriene for kåringen ligger nederst i artikkelen. Her er finalistene;

Vesterålen produsentlag – Nord

Vesterålen produsentlag har over tid fremstått som et selvstendig og ansvarlig produsentlag. De har godt fokus på faglige aktiviteter, på omdømmebygging ute i befolkninga, organisasjonsbygging og på sosiale tiltak. De gjennomfører gode medlemsmøter med dagsaktuelle tema, som utfordrer bonden som driftsleder men også som eier. De har god møteledelse og engasjerte møter, med deltakelse fra alle deler av produsentlaget.

Gjennom deltagelse på utdanningsmesse, landbruksmesse og matfestival lokalt, bidrar de aktivt med profilering og omdømmebygging ved hjelp av TINE-ambassadøren. Under Åpen gård som arrangeres av bondelaget er det blitt tradisjon at Vesterålen produsentlag har kalvemønstring. Produsentlaget har også hatt arrangement i nytt fjøs som setter fokus på nye løsninger og drift, og som var åpent for alle interesserte. De er ikke redde for å sette seg ambisiøse mål, og har i år som mål å bli det første «grønne» produsentlaget i bekjempelse av sykdommer på ku.

På bildet: AU i Vesterålen produsentlag

Vesterålen produsentlag

 

Midtre Namdal produsentlag –Midt

Midtre Namdal produsentlag består av kommunene Grong, Overhalla og Høylandet. De slo seg sammen til et lag i 2017, så dette er lagets første driftsår. Produsentlaget blir drevet på en ryddig og effektiv måte, med god delegering innad i AU. De har hatt mange arrangementer for eierne, med god spredning mellom fag og sosiale aktiviteter. AU har også lagt vekt på å spre arrangementene i hele det nye lagets område. En spesiell aktivitet i 2017 var at de arrangerte en landbrukskonferanse, med mål om å gi kunnskap landbruk til lokalpolitikerne i de tre kommunene. Laget har i tillegg gode og aktive TINE Ambassadører.

Midtre Namdal er et lag som har greid å få til stor aktivitet med god geografisk spredning fra første dag etter sammenslåing!

Bildet: Mange utmerkelser for god melkekvalitet i Midtre Namdal produsentlag på årssamlinga 2018. Her er en del av dem samla. Leder Erlend Fiskum bak til venstre.

Midtre Namdal produsentlag

 

Øvre Romerike produsentlag – Øst

Produsentlaget er satt sammen av 6 kommuner i Nordre del av Akershus. Det er enormt utbyggingspress på og rundt Gardermoen. Valg mulighetene til alternativ drift og andre yrker er store. Produsentlaget fungerer som et lim for å holde produsentmiljøet, humøret og interessen oppe. Produsentlaget har over flere år hatt allsidige og mange arrangementer med stor bredde i fagtema. I tillegg har produsentlaget flere faste sosiale arrangementer, slik som sommerarrangement og juletreff. Øvre Romerike produsentlag har etablert egen kuklubb for damer som har regelmessige treff. Produsentlaget jobber spesielt for å involvere medlemmene i innspill til jordbruksforhandlingene, gjennom egen spørreundersøkelse som sendes fra produsentlaget.

Eierutvalget i Øst mener produsentlaget utpeker seg ved å sette fokus på aktuelle og framtidsretta tema. I 2017 var solcelleenergi og driftsledelse/Lean tema for møter. Produsentlaget inviterer lærere og elever fra Hvam VGS til fagmøter, og de møter ofte på disse arrangementene. I 2017 er både årssamling og juletreff på Nannestad videregående skole, hvor kokk- og servitørfag står for serveringen på møtene. Eierutvalget mener derfor at Øvre Romerike jobber aktivt for rekruttering til, og synliggjøring av landbruket i videregående skole.

Bilde: Lars Lauten, produsentlagsleder overrekkes prisen av rådsmedlem, Ole Paulsen

P - leder øvre romerike produsentlag

 

Setesdal produsentlag - Sørvest

Setesdal produsentlag består av 52 mjølkeprodusentar frå eit stort geografisk område; frå  Kristiansand i sør, til Valle i nord, og har medlemer frå 8 kommunar. Arbeidsutvalet har arbeida aktivt og greidd og samle mjølkebønder frå heile området til aktivitetane. Godt frammøte på arrangementa har vore kjennemerke for dette laget.

Arbeidsutvalet har også vektlagt aktivitetar for heile familien, døme her er natursti for ungane. Det var nettopp Setesdal (før samanslåing, men i samarbeid med lag som no er inngått i Setesdal) som starta «TINE Rekrutt», eit fora med samlingar for ungdomar med interesse for gardsdrift og mjølkeproduksjon. TINE Rekrutt vert nå vidareført som «Bonde-spire» for heile Agder, men det er Setesdal som har æra for dette prisverdige tiltaket!

Produsentlaget sine arrangement har vore ein viktig møteplass for produsentane i «indre Aust-Agder og inn i Vest-Agder», og vore avgjerande i å oppretthalde eit positivt produsentmiljø i eit område der det dessverre vert lengre mellom mjølkeprodusentane. Setesdal produsentlag har også to aktive TINE-ambassadørar. Arbeidsutvalet har hatt god kontroll på økonomien, og har drifta laget innanfor budsjettet.

På bildet til venstre: Leder i produsentlaget, Tom Løland og AU-medlem Øyvind Eidså

Setesdal leder og nestleder

Vurderingskriterier – faglig og sosial aktivitet

Begrunnelsene blir vurdert ut fra god aktivitet og treffpunkter av faglig, sosialt og organisatorisk innhold. Oppmøte på årssamlinger, samarbeid med andre lag og bruk av sosiale medier er ble også vektlagt positivt. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås