Meny

Årets produsentlag 2019 er Sømna produsentlag

Fire gode kandidater var med i teten til kåringen av årets produsentlag, men ett lag utmerket seg med det "lille ekstra". Oppmerksomheten ble i år rettet mot Sømna produsentlag med leder Hege Hass i spissen.

Tradisjon tro ble årets produsentlag utdelt på årsmøtet i TINE, som i år ble gjennomført digitalt ved bruk av Teams. 

- Produsentlagene er grasrota og avgjørende for et velfungerende medlemsdemokrati. Aktiviteten som skjer faglige og sosialt er limet i TINEs eierorganisasjon.

Juryen fikk fire verdige finalister til årets produsentlag for 2019. Alle utpekte seg med et meget godt og variert tilbud av sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene i sine lag.  Med det vil jeg gratulerer de fire finalistene; Sømna produsentlag i nord, Namdalseid og Flatanger i midt, Folldal i øst og Hardanger produsentlag i sørvest. Stå på videre med det viktige arbeidet dere gjør, sa Odd Einar Hjortnæs, ordfører i rådet og juryformann.

Juryens begrunnelse

Sømna produsentlag har utmerket seg spesielt i året som gikk. De samler i underkant av 60 medlemmer til et tett produsentmiljø. Med et effektivt og framoverlent arbeidsutvalg har de klart å gjennomføre en rekke aktuelle og viktige aktiviteter i 2019. Her kan for eksempel nevnes 14 grendemøter om dyrevelferd, høringsmøter, fagmøter med "jakten på marginene" og julemøte hvor strategien til TINE sto på agendaen. Produsentlaget er aktive på facebook som de bruker til å orientere fra TINE og tar opp interne saker i produsentlaget.

Sømna tar ofte initiativ samarbeid med nærliggende produsentlag slik at tilbudet om aktivitet for medlemmer også kommer andre lag til gode. Godt planlagte felles aktiviteter for flere produsentlag gir også en effektiv og økonomisk utnyttelse av ressurser, og viser at laget tar sin del av ansvaret for en god drift av medlemsorganisasjonen.

Juryen vil med dette gratulerer Sømna produsentlag som årets produsentlag 2019

Bilde er tatt på utdelingen av årets produsentlag i eierområde nord. Foto: Siri Wangberg

Årets produsentlag 2020 Sømna

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås