Meny

Årets grovfôrsituasjon - hva er tillatt under kriseparagrafen for deg som økobonde?

Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr. Men for virksomheter som rammes av uforutsette hendelser er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr.

Regelverket for økologisk produksjon i Norge reguleres gjennom den økologiforskriften som implementerer EUs forordninger på økologiområdet. Dette innebærer at vi i Norge må følge det samme regelverket som i resten av EU.

Tørkesituasjonen vi har hatt nå i sommer har store konsekvenser mht. tilgjengelig fôrvare, og da spesielt for grovfôr. I denne situasjonen er det avgjørende at gode løsninger finnes og at konsekvensene begrenses. Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr, men for virksomheter som rammes av uforutsette hendelser er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann (Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008, (katastrofeparagrafen)). Katastrofeparagrafen gir et visst handlingsrom i den situasjonen vi nå ser og Mattilsynet vurderer kontinuerlig tiltak for å oppnå best mulig løsning på den manglende fôrtilgangen. Vurderingene som gjøres må ivareta kravene i regelverket på en slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes. Følgende vurderinger er gjort:

  • det kan gis tillatelse til økt andel økologisk kraftfôr (anbefaling fra fôrveileder må vedlegges søknad)

  • det kan gis tillatelse til konvensjonelt grovfôr. Med konvensjonelt grovfôr menes først og fremst stråfôr (gras, høy, halm). Det tillates at halmen er behandlet med NH3, dyppluting eller urea. Ved bruk av økologisk halm hvor det er behov for å behandle den for å gjøre den fordøyelig, blir halmen å regne som konvensjonell og må også søkes om tillatelse til bruk

  • det er i år begrenset tilgang til stråfôr, og Mattilsynet har derfor vurdert at det også kan gis tillatelse til bruk av fiberrike restprodukter som f.eks. potetskrell, potetrasp og mask, til pelletert grasmel/luserne (pelletert gras) og til rotvekster (f.eks. kålrot, nepe, gulrot)
  • det kan som en siste mulighet vurderes at sagflispellets også går inn under kategorien konvensjonelt fôr, og gis tillatelse til bruk forutsatt at det er gitt skriftlig anbefaling fra fôrveileder som vedlegges søknad

Tiltakene det her vises til er utelukkende tiltak som gjelder virksomheter som direkte er rammet av forhold som vurderes iht. kriseparagrafen, og det er avgjørende at virksomhetene på forhånd søker tillatelse til bruk av konvensjonelle fôrvarer.

Søknadene sendes Debio ved hjelp av søknadskjema som ligger tilgjengelig her på Debios hjemmeside,

Både Mattilsynet og Debio håper at vurderingene som er gjort bidrar til at økologisk produksjon opprettholdes, og at virksomheter ikke føler seg tvunget til å gå tilbake til konvensjonell drift. Generelt ønsker vi at virksomhetene i normalår har såpass godt fôrgrunnlag at de også tåler år med noe lavere fôrproduksjon, men vi ser at fôrsituasjonen etter sommeren 2018 er ekstremt vanskelig.

Har du spørsmål om dette kan du henvende deg til din TINE-rådgiver, eller ta kontakt med TINE Medlemssenter på tlf. 51 37 15 00. 

 

kilde: Debio

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås