Meny

Åpner opp for nye øko-kontrakter

Direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.
Direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

Konsernstyret i TINE vedtok tidligere i vinter å åpne opp for inngåelse av nye kontrakter for levering av økologisk melk i avgrensete, geografiske områder.

Administrasjonen har arbeidet med konkrete planer hvordan konsernstyrets vedtak skal settes ut i livet. Konklusjonen er at produsenter i aksen Trondheim- Røros og fjellregionen rundt Røros kan søke om å få inngå avtale om levering av økologisk melk.

Melkeprodusenter som mener dette kan være aktuelt for dem, anbefales i første omgang å ta kontakt med sin TINE-rådgiver. TINE Rådgiving og Medlem (TRM) , TINE Råvare og TINE Råvarehåndtering samarbeider om å skaffe mer økomelk i dette området, og vil i fellesskap vurdere søknadene. Det er med andre ord ingen automatikk i at nye kontrakt blir inngått. All søknader vil bli individuelt behandlet.

Bakgrunn for at TINE igjen åpner opp for tegning av nye avtaler, er at TINEs anlegg i Verdal, Tunga og Harstad samt Rørosmeieriet trenger mer økologisk råstoff.
- Både ut fra økonomiske og miljømessige vurderinger er det gunstig at melka kommer fra områdene rundt disse meieriene, blant annet for å redusere transportbehovet, sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås