Meny

Steensen Transport får utvidet oppdrag i Nord-Norge

TINE har nå inngått ny treårs kontrakt med Steensen Transport i Bodø om utvidet oppdrag med inntransport av melk. Området det gjelder er fra Salten i sør til og med Langfjorden i Finnmark i nord. Endringene gjennomføres fra november 2017.

Svakere salg i starten av 2017

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Den underliggende salgsutviklingen i kvartalet var svakere, justert for en sen påske i 2017 og effekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

Fremragende omdømme til tross for turbulens

Med 83,2 poeng i RepTrak 2017 og karakteristikken «Fremragende omdømme», forbedrer TINE seg 1,8 prosentpoeng i forhold til samme måling i 2016. – Det er vi svært fornøyde med, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Lars Galtung.

Sommerens nyheter fra TINE

En helt ny hverdagsost, brunost med tilsatt jern og en rekke nyheter som du kan ha med deg på farten. Det er blant sommernyhetene fra TINE som vil være tilgjengelig i butikk fra 2. mai.

Sølvtine til verdens nordligste melkeprodusent

NRK Nordnytt har besøkt verdens nordligste melkeprodusenter på Finnmarkskysten. Anledninger er at de har levert elitemelk sammenhengende i 15 år uten en eneste feil.Gårdbrukerne heter Lise Kaldahl Skreddernes og Birger Skreddernes.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,91

Snitt fettprosent kumelk mars

4,29%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter