Meny

Slik blir nedskaleringen i melkeproduksjonen

Avtalen som Staten og Bondelaget ble enige om onsdag innebærer å kjøpe ut melkekvoter tilvarende 40 millioner liter i 2021. Staten bidrar med 200 millioner kroner, resten dekkes av fondet for omsetningsavgift ved å øke omsetningsavgifta.

Melkeprodusenter kan melde inn salg av kvote fra 1. januar 2020. I hver region løper ordningen fram til regionens fastsatte oppkjøpsvolum er nådd, men maksimalt til 31. mars 2020. Utkjøpet har virkning fra 2021. 80 prosent av kvotene må selges til Staten.

Fire prisgrupper

Det er satt mål for hvor mye som skal kjøpes ut i hver omsetningsregion. Prisen som tilbys varierer fra region til region, for å reflektere prisen melkebøndene får ved ordinært salg i hver enkelt region. Landets fylker er delt inn i fire prisgrupper;

Pris på solgt til staten

Bruk av forholdstall

For kvoteåret 2020 tas produksjonen ned ved å redusere forholdstall på disponibel kvote etter ordinær prosess, der departementet fastsetter forholdstallet etter kvotedrøftinger. Det skjer i november/desember i år. Forholdstallet benyttes på hele kvotemengden. Samtidig blir det en moderat økning i overproduksjonsavgifta fra 1. januar 2020.

For kvoteåret 2021 skal nedskaleringen, ut over kvoteoppkjøpet på 40 millioner liter, skje ved redusert forholdstall på disponibel kvote. Dette besluttes i den ordinære kvotedrøftingen i november/desember 2020.

Glad det ble enighet om en løsning

Konserndirektør Johnny Ødegård i TINE er glad for at partene har kommet fram til en løsning.
–Vi står foran noen krevende år. Ved at staten kjøper opp og holder tilbake kvote fra de som slutter, blir belastningen mindre for de som skal være med videre. Nå blir det behov for at hver enkelt produsent finner ut hva konsekvensene blir på eget bruk, og søker bistand hos TINEs rådgivere, for å redusere skadevirkningene mest mulig, sier Ødegård.

Styrke konkurransekraften til norsk melk

Ordningen med kvoteleie, er ikke berørt i denne prosessen.

Fra 1. juli 2020 endres prisgruppene i prisutjevningsordningen for melk, og det vil fra dette tidspunktet ikke bli utbetalt eksportsubsidier. Dette innebærer at et beløp i overkant av 70 millioner kroner frigjøres i ordningen. – Jeg ser at partene mener de frigjorte midlene bør benyttes til å styrke konkurranseevnen for norsk melk på hjemmemarkedet gjennom endringer i de øvrige prisgruppene. Dette er viktig for å opprettholde det norske volumet på lang sikt, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Les hele forhandlingsprotokollen her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås