Meny

TINE anbefaler å holde igjen statlig omsetning av kvoter

Økende lager av ost, stor produksjonsvilje og avvikling av eksportsubsidier i 2020 gjør at TINE anbefaler avtalepartene en produksjonstilpasning i melkesektoren.

 

Les om siste nytt i saken på Bondelaget.no:

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ingen-enighet-om-inndragning-av-statlig-del-av-melkekvotene-article84917-3805.html 

TINE anbefaler avtalepartene at kvote solgt gjennom den statlige ordningen for kvoteomsetning ikke videreselges. I tillegg ber TINE om at overproduksjonsavgiften økes fra dagens 4,20 til 4,80 kr/l.

Avgjørende med et godt kvotesystem

Lagerbeholdninger av ost og meieriprodukter er økende, samtidig er det stor produksjonsvilje. I en slik situasjon er produksjon over kvote en belastning og TINE anbefaler derfor en økning i overproduksjonsavgiften.

På lengre sikt ser TINE behovet for tilpasning fram mot avviklingen av eksportsubsidier i 2020. En gradvis tilpasning er viktig for å sikre økonomi og framtidstro i næringa. I tillegg er markedet for melkekvoter anstrengt med til dels høye priser på kvoteomsetning i det private markedet.

Videresalg av statlig innkjøpt kvote kan i dagens situasjon skape ubalanse i markedet og gjøre det krevende å tilpasse produksjonen framover.  Et velfungerende kvotesystem er avgjørende for god markedsbalansering av melkeproduksjonen i Norge, understreker styreleder, Trond Reierstad.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås