Meny

Landbrukets klimakalkulator

I disse dager får 389 mjølkeprodusenter en invitasjon til å være med i en pilot der de kan beregne klimautslippene på egen gård ved å prøve ut landbrukets klimakalkulator.

Grunnen til at akkurat disse mjølkeprodusentene har fått invitasjonen, er at de har TINE Mjølkonomi for 2018 og at vi derfor har mer detaljerte opplysninger om fôring av dyra i besetningen.

 I løpet av året vil flere mjølkeprodusenter få tilbud om beregninger av utslippene på egen gård.

Hvorfor gjør vi dette?

Det er viktig å gjøre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Landbruket skal også bidra til dette, og har derfor inngått en klimaavtale med myndighetene som inneholder en konkret plan for kutt i klimagasser. Landbrukets klimaselskap, også kalt Klimasmart landbruk er et bredt samarbeid mellom mange av landbrukets organisasjoner. 

Beregner utslipp på gårdsnivå

Klimasmart landbruk har utviklet et beregningsverktøy for utslipp på den enkelte gård – Klimakalkulatoren.

Kalkulatoren er et digitalt verktøy som henter de opplysningene som trengs for å gi en sannsynlig beregning av klimagassutslippene på den enkelte gård. Dette er data som allerede er registrert i blant annet Kukontrollen, Skifteplan og i gårdsregnskapet.

Test av teknisk løsning og datainnhenting

For prosjektet er dette en viktig fase for å få testet samtykkeløsningen og systemene og beregningene for et større antall bønder. Vi beklager derfor at det for noen bønder ikke vil fremkomme komplette beregninger på alle områder. Dette er en test og at dere ved å gi samtykke bidrar til at vi på sikt får lagd en fullgod løsning for alle bønder.  

Klimarådgiving

Det er i ferd med å bli utviklet et tilbud om klimarådgiving; gårdsbesøk, grupperåd, samt fagmøter og kurs. Det blir også mer aktuelt å ta med klima i den ordinære produksjonsrådgivingen fra TINE og NLR.

Nærmere informasjon om klimakalkulatoren og Klimasmart landbruk finner du også på hjemmesiden https://klimasmartlandbruk.no/.

Lenke til informasjon på Klimasmart landbruk:

https://klimasmartlandbruk.no/store-saker-forside/pilotprosjekt-utproving-av-klimakalkulatoren-article207-839.html

 

Klimakalkulator

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås