Meny

-Klimakalkulatoren inngår i en større verdikjede

-Norske forbrukere vil ha norsk mat – produsert på en klimaeffektiv måte. Klimakalkulatoren går inne som ett av flere viktige tiltak i en samlet verdikjede for å levere på nettopp dette, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

I dag var hun invitert til paneldebatt med kolleger fra sektoren, da et samlet landbruk kunne lansere klimakalkulatoren for inviterte gjester, blant dem klimaminister Sveinung Rotevatn og statssekretæren i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan.

Opptatt av verdikjeden

Marit Haugen benyttet under paneldebatten anledningen til å takke alle dem som har deltatt i arbeidet med å utvikle kalkulatoren, og understreket at den blir et viktig klimaverktøy for bonden. Samtidig pekte hun på at arbeidet med bærekraft og klima ikke bare begrenser seg til den jobben som bonden og kalkulatoren skal gjøre.

-I TINE har vi ansvar for en stor verdikjede. Meieriene våre er nå over på 85 prosent fornybar energi, vi jobber med biogass – eller KUKRAFT som vi kaller det – i transportdelen, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlig emballasje. Vi har blant annet lansert rømmebeger i papp. Og selv om vi ikke lykkes med alt, gir vi ikke opp, men prøver igjen. Sånn må vi jobbe for hele tiden for å bli bedre, understreket Haugen.  
(saken fortsetter etter videoen)

Skal ha norsk bærekraftig matproduksjon

Statsråd Rotevatn la i sitt innlegg vekt på at vi som land, som enkeltpersoner – og som matprodusenter, har et felles ansvar for å lykkes med å trekke utviklingen i riktig retning. Og han advarte mot å skjule seg bak argumentet om at det er andre land som har langt større utslipp enn Norge.

-Selv om Kina skulle kutte alle utslipp, vil verden fremdeles ha en klimautfordring. Det er summen av den vi alle gjør, som skal skape resultatene. Norsk landbruk har forpliktet seg på å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO2 fram mot 2030. Det er viktig at dette gjøres, sa han.

Sveinung Rotevatn klima og miljløminister

-Men, la han til:

-Det er ikke god klimapolitikk å legge ned næring i Norge som bare flytter utslippene til andre land.

Forskjellige utslipp

Statssekretær, Widar Skogan, pekte på at det er forskjeller mellom det han omtalt som «mørke utslipp» og utslipp som i større grad er en del av et naturlig kretsløp.

-Norsk matproduksjon skal ikke reduseres, men gjøres mer bærekraftig. Samtidig jobber vi med å forbedre dagens klimaregnskap for landbruket, sa Skogan, og antydet med dette at det er flere faktorer som bør regnes med enn det som ligger inne i dag.

Han roste norsk landbruk for å være i føringen teknologisk, og pekte på klimakalkulatoren som en illustrasjon på dette.

17 organisasjoner bak kalkulatoren

Det er 17 organisasjoner i landbruket som står bak kalkulatoren. Landbrukets klimaselskap SA, eies av:

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle.

Les mer på klimasmartlandbruk.no

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås