Meny

Celletalet nær halvert ved å sjalte ut 6 av 85 geiter

På grunnlag av analyseresultat frå Geitkontrollen avslørde vi geitene som var årsak til det høge celletalet i tankmjølka. Når ein veit, kan ein aksjonere på rette måten. Difor er opplysningane i Geitkontrollen særs nyttige i den daglege styringa på garden og er med på å sikra økonomien i produksjonen. Ein korrekt utførd geitkontroll et eit godt grunnlag for å ta dei rette beslutningane.

For oss på Åse er Kukontrollen viktig – kvar dag!

- For oss er Kukontrollen ein særs viktig reiskap i den daglege drifta i fjøset, seier John Olav Måge og Lars Tveitnes som driv Åse Samdrift i Hardanger. - Me veg mjølka 12 gonger i året og tek prøvar ved alle vegingane. I tillegg rapporterar me alle hendingane fortløpande til Kukontrollen og har dermed full oversikt i buskapen til ei kvar tid.

Ny elektronisk livdyrattest

Kvalitetssikret livdyrhandel innebærer helseattest eller livdyrattest. For å forenkle rutinene rundt livdyrattesten, ble det ved årsskiftet 2012/2013 lansert en elektronisk livdyrattest som henger sammen med Stambok.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås