Meny

Celletalet nær halvert ved å sjalte ut 6 av 85 geiter

På grunnlag av analyseresultat frå Geitkontrollen avslørde vi geitene som var årsak til det høge celletalet i tankmjølka. Når ein veit, kan ein aksjonere på rette måten. Difor er opplysningane i Geitkontrollen særs nyttige i den daglege styringa på garden og er med på å sikra økonomien i produksjonen. Ein korrekt utførd geitkontroll et eit godt grunnlag for å ta dei rette beslutningane.

For oss på Åse er Kukontrollen viktig – kvar dag!

- For oss er Kukontrollen ein særs viktig reiskap i den daglege drifta i fjøset, seier John Olav Måge og Lars Tveitnes som driv Åse Samdrift i Hardanger. - Me veg mjølka 12 gonger i året og tek prøvar ved alle vegingane. I tillegg rapporterar me alle hendingane fortløpande til Kukontrollen og har dermed full oversikt i buskapen til ei kvar tid.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås