Meny
TINE

Årsavgift TINE Bedriftsstyring BASIS og Geitekontrollen

Årsavgiften for 2016 trekkes over produsentavregningen i april. For alle TINE-leverandørene er Kukontrollen en del av TINE Bedriftsstyring BASIS. For 2016 er årsavgiften for TINE Bedriftsstyring BASIS kr 1900 + kr 25 per årsku i Kukontrollen (+ mva), basert på antall årskyr i 2015.

Nøkkeltall fra Kukontrollens årskjøring 2015

Årsrapporter og statistikk fra årskjøring 2015 er nå tilgjengelig under fanen Rapporter. Årskjøringen viser at 98,3 % av alle mjølkeprodusentene (i TINE og Q) er medlemmer i Kukontrollen i 2015. Av disse fikk 6800 av buskapene (78,6 %) beregnet et godkjent årsoppgjør mot 7040 i 2014, dvs. en reduksjon på 240 helårsbuskaper i forhold til i fjor.

Helt ny Geitekontroll online!

Mandag 23.november er Geitekontrollen online på internett. Oversikt, varsling, noteringslister, styringsrapporter - alt på ett sted. Vi oppfordrer alle geitekontrollmedlemmene til å gå inn å se!

Ekstrakontroller i Kukontrollen

Gode registreringer og etterlevelse av reglene for Kukontrollen er grunnlaget for et godt styringsverktøy i melkeproduksjonen. I løpet av høsten vil gjennomføres ekstrakontroller hos et lite antall produsenter ved et tilfeldig utplukk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås