Meny

Årsoppgjøret i Kukontrollen viser rekordavdrått for 2018

Tallene for 2018 viser en økning på 257 kg energikorrigert melk (EKM) i forhold til foregående år. Med en årsavdrått på på 7 986 kg mjølk per årsku og 8 373 kg EKM, er dette den høyeste gjennomsnittlige avdråtten som er registrert i Kukontrollen. Årsoppgjøret viser også en sterk økning av kraftfôrmengdene som følge av den tørre sommeren.

Dataoveføring mellom Lely og Kukontrollen via NCDX

Fra august i år har det vært mulig å overføre data direkte fra Lelys T4C/melkerobot til Kukontrollen online. Mange har tatt dette i bruk, men det gjenstår noen produsenter som fremdeles ikke har oppgradert LDEX. Vi oppfordrer dere til å gjøre dette og komme i gang med overføringen av data fra melkeroboten til Kukontrollen.

Mulighet for god produksjonsstyring får du ved regelmessig mjøkeveging og prøveuttak.

For at du skal få best mulig grunnlag for god produksjonsstyring i besetningen din, er det viktig med regelmessig mjølkeveging og prøveuttak med rapportering av dataene til Ku- og Geitekontrollen. Du vil da ha et godt grunnlag for å følge med på utviklingen i produksjon, helse og melkekvalitet for de enkelte dyra og for besetningen som helhet.Analyseresultatene vil avdekke hvilke dyr du bør følge opp. Mjølkeveging med prøveuttak er derfor et viktig redskap for å lykkes med god mjølkekvalitet til best mulig mjølkepris.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås