Meny

Reviderte regler for Kukontrollen

TINE har revidert reglene for Kukontrollen. Reglene for Kukontrollen definerer rammene for medlemskap i Kukontrollen, medlemmenes rettigheter og plikter samt TINEs oppgaver.

De reviderte reglene er tilpasset organisatoriske endringer i TINE og føringer fra ICAR (International Committee for Animal Recording (ICAR)  

Forrige gang reglene ble endret var i 2007. Endringene gjelder fra 1.juli 2018.

I og med at endringene skjer midt i året vil 2018 være et overgangsår. Krav om seks uttak av melkeprøver per år fra hver enkelt ku ble innført 1.1.2017. Øvrige endringer gjøres gjeldende fra 2019.

Siden Min profil på medlem.tine.no vil bli oppdatert etter hvert. Alle medlemmer av Kukontrollen vil i den forbindelse bli bedt om å markere at reglene for Kukontrollen er lest og akseptert.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås