Meny

På tide å lage årets veieplan

Mjølkeveging og uttak av mjølkeprøver for analyse, er de viktigste og mest bærekraftige oppgavene du gjør som medlem i Kukontrollen eller Geitekontrollen.

I kontrollene ligger grunndataene til dyrene dine. Dette gir deg og rådgiver mulighet til sammen å komme fram til riktige tiltak i besetningen, og som kan gjøre en forskjell. Er disse dataene mangelfulle er grunnlaget for å sette fokus på riktige tiltak, svært usikre. 

I den sammenheng er det viktig å huske: 

For Kukontrollen: 

- 11 veginger og 6 analyser trengs for at grunndataene skal gi deg fortløpende nytte, og fange opp mulige problemstillinger.
- Det er krav om at det er minimum 22 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 37 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 70 dager mellom to analyser. 

Disse punktene kan virke upraktiske ved første øyekast, men normalt er det like greit å legge opp til en plan med veging en gang i måneden og uttak av analyser annenhver veging. Det beste er selvfølgelig å ta analyser ved hver veging! 

For de som bl.a. har konsentrert kalving må en vurdere mer nøye fordelingen av veging og prøveuttak gjennom året. 

Kukontrollen er det fortsatt mulig å registrere tomperiode, dersom alle kyrne er sinet av. Da må en sette opp planen så en får nok andel veginger og analyseuttak.

Tall med svart = mjølkeveging 
Tall med rødt = mjølkeveging m/prøveuttak. 
Tom = registrert tomperiode.

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eks. 1 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11
Eks. 2 1 2 3 4 5 6 tom 7 tom 8 tom 9 10 11 12

For Geitekontrollen:

- Minimum 5 veginger og 3 analyser i året trengs for at grunndataene skal gi deg fortløpende nytte og fange opp mulige problemstillinger. Disse skal fordeles utover året jf. vedlegg til reglene for Geitekontrollen.
- Det er krav om at det er minimum 15 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 90 dager mellom hver veging. 

For å få dette til å passe med anbefalingene i reglene og antall veginger og analyser, kan vegeplanen skjematisk se slik ut, avhengig av kjeingstidspunkt. 

- Periode 1, 2, 3 med en måneds mellomrom – den andre med analyser
- En periode før beiteslepp med analyser
- To perioder i beiteperioden – min. en med analyser
- Helst ikke analyser på første og siste kontroll i laktasjonen for den enkelte geit, pga mjølkas beskaffenhet. 

Tall med svart = mjølkeveging 
Tall med rødt = mjølkeveging m/prøveuttak.

Kjeing Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Jan 1 2 3   4   5     avlating    
Feb   1 2 3   4   5     avlating  
Mar     1 2 3   4   5     avlating
Apr avlating     1 2 3   4   5    
Mai   avlating     1 2 3   4   5  
Jun     avlating     1 2 3   4   5
Jul 5     avlating     1 2 3   4  
Aug   5     avlating     1 2 3   4
Sep 4   5     avlating     1 2 3  
Okt   4   5     avlating     1 2 3
Nov 3   4   5     avlating     1 2
Des 2 3   4   5     avlating     1

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås