Meny

Overføring av data fra FMS/melkerobot til Kukontrollen

Fra mandag 13.august blir det mulig å overføre data direkte fra Lelys T4C/melkerobot til Kukontrollen online. I første omgang overføres data om melkeveging, kalvinger, drektighetskontroll og avsining.

TINE og NCDX jobber løpende med forbedringer av systemet som blant annet vil innebære overføring av flere opplysninger. Vi håper å komme i gang med samarbeidet med Delaval i løpet av høsten.

NCDX®
- Nordic Cattle Data eXchange

TINE har i samarbeid med de nordiske rådgivingsorganisasjonene, Seges, Växa, Proagria og Bændasamtok Islands/RML utviklet en felles nordisk løsning (NCDX®) for overføring av data fra melkeroboter/FMS til de respektive landenes kukontroller.
Nordisk samarbeid har lange tradisjoner. Selv om det er ulikheter i besetningsstørrelse og rammevilkår, har vi mange felles interesser. Inngangen til samarbeidet er at det blir færre melkeprodusenter i de nordiske landene samtidig som utviklingskostnadene blir høyere. NCDX ® eies i fellesskap av de nordiske rådgivingsorganisasjonene.

Enkelt for robotbrukene

Norden skiller seg ut ved høy andel melkeroboter og en høy tilslutning til de respektive landenes kukontroller. Alle landene har behov for en effektiv løsning for overføring av data fra FMS/melkerobot til kukontrollene sine. Målet er å gjøre det enkelt for melkeprodusentene som har melkerobot å registrere data til de respektive kukontrollene for derigjennom å kunne tilby et godt tilbud til kukontrollmedlemmene.

Vi erfarer at når Norden opptrer sammen, møter vi respekt hos firmaene.  Både Lely og Delaval har undertegnet avtaler vedr overføring av data fra melkerobotene til Kukontrollene via NCDX®.  Det er også interesse fra flere robotleverandører.

Lely først ut

Fra mandag 13.august blir det altså mulig å overføre data direkte fra Lelys T4C/melkerobot til Kukontrollen online. Produsenter som berøres av dette, har fått direkte informasjon fra Fjøssystemer som er  ansvarlig for igangsetting hos sine kunder.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås