Meny

Ny elektronisk livdyrattest

Kvalitetssikret livdyrhandel innebærer helseattest eller livdyrattest. For å forenkle rutinene rundt livdyrattesten, ble det ved årsskiftet 2012/2013 lansert en elektronisk livdyrattest som henger sammen med Stambok.

Som før fyller produsenten ut egenerklæring ved handel innen hver livdyrregion. For handel mellom regioner skal veterinærattest følge. Nortura krever veterinærattest for dyr > 6 måneder. Dette er minimumskrav og vi anbefaler kjøpere å kreve veterinærattest ved all omsetning.

Innkjøp av dyr vil alltid være forbundet med smitterisiko. Krev en korrekt utfylt livdyrattest som er deg i hende i god tid før dyret ankommer, så reduserer du risikoen! Avvis dyr som ikke tilfredsstiller dine krav.

Den nye elektroniske livdyrattesten vil du finne under Mine data i Kukontrollen og Rapporter. Der finner du Helseattest Buskap og Stambok/Helseattest på enkeltdyr. Disse tar inn aktuelle opplysninger fra Kukontrollen automatisk, noe som gjør dem nyttige ikke bare til kjøp og salg, men også for å få en rask oversikt over hendelser i besetningen det siste året. De opplysningene som ikke finnes i Kukontrollen må fylles ut manuelt (avkryssing). Helseattest Buskap er minst like viktig som attesten på enkeltdyr.

Til nå har de nye PCR-analysene ikke kommet med på attestene, men dette vil komme på plass relativt raskt. Når dette er på plass vil det komme tydelig fram under jurhelseboksen. På sikt er det også ønskelig å få med tankmelkundersøkelser som blir gjort i forbindelse med Str.agalactiae , samt Mattilsynet sine undersøkelser på f.eks. Schmallenberg og andre overvåkningsprogram.

Det kan produseres PDF-filer av attesten som kan skrives ut og sendes i posten eller i e-post. Elektronisk overføring av attestene fra selger til kjøper, samt veterinær og livdyromsetter (som også skal se og underskrive disse), er fortsatt en utfordring.

Vi ønsker tips til forbedringer fra dere, spesielt i forhold til flyten av attestene mellom aktuelle aktører.

Papirversjonen av attestene vil fortsatt eksistere parallelt med den elektroniske. Vi ser på 2013 som et implementeringsår/overgangsår. Papirversjonen vil sannsynligvis etter hvert forsvinne.

De fire livdyrregionene er:

  • Nord-Norge:Finnmark, Troms, Nordland
  • Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
  • Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder
  • Østlandet: Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås