Meny

Mulighet for god produksjonsstyring får du ved regelmessig mjøkeveging og prøveuttak.

For at du skal få best mulig grunnlag for god produksjonsstyring i besetningen din, er det viktig med regelmessig mjølkeveging og prøveuttak med rapportering av dataene til Ku- og Geitekontrollen. Du vil da ha et godt grunnlag for å følge med på utviklingen i produksjon, helse og melkekvalitet for de enkelte dyra og for besetningen som helhet.Analyseresultatene vil avdekke hvilke dyr du bør følge opp. Mjølkeveging med prøveuttak er derfor et viktig redskap for å lykkes med god mjølkekvalitet til best mulig mjølkepris.

Vi ser at mange gjør en svært god jobb her og har garantert stor nytte av resultatene fra mjølkevegingene med prøveuttak i oppfølging av mjølkekvaliteten og fôrplanlegginga for vinteren.

Likevel er det veldig mange medlemmer i Husdyrkontrollen som ligger langt etter i mjølkeveging og prøveuttak. For at dataene i Ku- og Geitekontrollen skal være et godt grunnlag for oppfølging av besetningen og rådgiving, er det viktig med regelmessighet i mjølkeveging og prøveuttak. Hos medlemmer som ikke får godkjent Årsoppgjør, vil opplysningene vedrørende mjølkeproduksjonen være utelatt fra Årsrapport.

Vi minner om kravene til godkjent Årsoppgjør er for Kukontrollen 11 mjølkeveginger og 6 prøveuttak. For Geitekontrollen er kravet 5 mjølkeveginger og 3 prøveuttak.

Nedenfor vises status for rapportering av mjølkeveging og prøveuttak i Ku- og Geitekontrollen pr. 31.08.2018.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,16

Snitt fettprosent kumelk juli

4,27%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås