Meny

Mo og Øyrane VGS landsvinnere i melkeproduksjon

Lærer Ole-Johan Norddal med vinnerne Steffen Fjellestad, Andreas Akse og Sondre Haugen
Lærer Ole-Johan Norddal med vinnerne Steffen Fjellestad, Andreas Akse og Sondre Haugen

Det var elever fra Mo og Øyrane videregående skole som stakk av med landsvinner-tittelen i melkeproduksjon i årets husdyrtreff-tevling, tett etterfulgt av Hvam VGS.

TINE, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr har igjen kåret landsvinnere og skolevinnere i «Husdyrtreff» - en landsdekkende konkurranse for videregående skoler med landbruksfaglig retning.

Dette er en unik mulighet for landbruksnæringa å nå fram til husdyrinteressert ungdommer med dagsaktuelle faglige utfordringer, så vel som basiskunnskaper fra en melkeprodusents hverdag.

Hard konkurranse om landsvinnertittelen

Det ble levert inn svært mange godt gjennomarbeida besvarelser, og juryen hadde litt utfordringer med å peke ut landsvinneren for beste oppgave på melkeproduksjon.

Til slutt valgte vi ut besvarelsen til Andreas Akse, Sondre Haugen og Steffen Fjellstad fra Mo og Øyrane videregående skole i Førde som årets vinner. Disse ble tett etterfulgt av Hvam videregående skole.

Det var deres grundigere tolking og analyse av kukontrollens årsutskrift som var utslagsgivende for avgjørelsen. Oppgaven framstår ellers som en god, ryddig oppgave som elevene har lagt ned mye arbeid i.

God oppslutning om årets tevling

Årets 36. gjennomføring av Husdyrtrefftevlingen hadde god oppslutning. Om lag 212 elever var påmeldt i år, fordelt på 13 skoler. Hver skole plukker ut og sender inn de beste besvarelser, maks to per produksjon. Juryen vurderte i alt fem oppgaver på fjørfe, åtte på svin, syv på sau, elleve på melkeproduksjon og fjorten på storfekjøtt.

Elevene som valgte temaet «storfe – melkeproduksjon» måtte i årets oppgave:

- Redegjøre for kontrollprogrammet for BRSV og BCoV, samt hvordan en gårdbruker bør forholde seg til dette

- Diskutere siste nytt innen avlsarbeid med blant annet GS-testing av hunndyr og bruk av kjønnsseparert sæd

- Beskrive TINEs rolle som markedsregulator på melk og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene

- Analysere et årsresultat fra Kukontrollen. En tradisjonell oppgave gjennom mange år, men et av bondens viktigste styringsdokument, og som derfor ikke kan utelates.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås