Meny

Kukontrollen med fornyet kvalitetsgodkjenning

Olav Østerås fra TINE(t.h) overrekkes godkjent sertifisering fra Hans Wilmink, president i ICAR
Olav Østerås fra TINE(t.h) overrekkes godkjent sertifisering fra Hans Wilmink, president i ICAR

ICAR er en internasjonal organisasjon med over 50 medlemsland som jobber for forbedring, utvikling og standardisering av husdyrkontrollsystemer verden over. TINE har nå fornyet sitt kvalitetssertifikat etter grundig revisjon.

TINE er tildelt ICAR Certificate of Quality under ICARs Technical Meeting i Krakow i juni.

Omfattende gjennomgang

Sertifiseringen omfatter TINEs arbeid med Kukontrollen; organisering av arbeidet, identifisering av dyra, datainnsamling, mjølkeveging og prøveuttak, transport av mjølkeprøver, rutiner på laboratoriet samt analyser og databehandling. I tillegg er Genos avlsberegninger sertifisert.

ICAR står for International Committee for Animal recording, og er en internasjonal organisasjon med mer enn 50 medlemsland og organisasjoner over hele verden. Formålet med ICAR er å arbeide for forbedring, utvikling og standardisering av dokumentasjon, husdyrkontrollsystemer og avl over hele verden.

Forbedringsområder

I revisjonsrapporten er det pekt på enkelte områder TINE må forbedre. Dette dreier seg om mjølkemålere; bruk og etterkontroll av disse samt omfanget av ekstrakontroller (etterkontroller); stikkprøver på medlemmenes registreringsarbeid.

Kvalitetsstempel

At TINE nå har fått fornyet ICAR Certificate of Quality er et synlig bevis på at Kukontrollen drives i henhold til internasjonale standarder og retningslinjer. Dette vil være av betydning for norsk melkeproduksjon i en internasjonal konkurranse. For Genos eksportaktivitet vil det ha stor betydning og et kvalitetsstempel.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås