Meny

Info fra Geitekontrollen

I forbindelse med store omlegginger i våre systemer er det oppstått problemer med visning av korrekte bakterieopplysninger for mjølkeleveransen på Perioderapport og Årsrapport.

Derfor har vi valgt å fjerne visning av denne opplysningene inntil feilen er rettet. For fullstendige og korrekte opplysninger om mjølkekvalitet på leveransen må du derfor bruke rapporten Mjølkekvalitet på medlem.tine.no.

Hvor mye kraftfôr bruker du pr. 100 kg mjølk?

Perioderapport viser dette, men det forutsetter at du har registrert kraftfôrtildeling i Geitekontrollen fortløpende. Vi ser at det er en god del som ikke har registrert kraftfôrtildeling til Geitekontrollen ennå i år. For å få bedre utbytte av Perioderapporten er det viktig å registrere også kraftfôrtildelingen.

Hvordan er helsestatus i din besetning?

Helsehendelser registrert i Dyrehelseportalen blir ikke overført til Geitekontrollen. Derfor må du huske å registrere helsehendelser i Geitekontrollen. Da vil Perioderapporten sitt avsnitt for Helse og Forebyggende behandling få mening.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk februar

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås