Meny

Geitekontrollen: på tide med ny mjølkeveging med mjølkeanalyser?

For at du skal få best mulig grunnlag for produksjonsstyring i besetningen din, er det viktig med regelmessig mjølkeveging og rapportering av data til Geitekontrollen. Tar du regelmessig analyser, vil Geitekontrollen avdekke hvilke geiter du bør gjøre noe med på grunn av uønskede verdier.

Mjølkeveging med mjølkeanalyser er derfor et viktig redskap for å lykkes med god mjølkekvalitet til best mulig pris. Indeksgrunnlaget blir også sikrere med tanke på hva du kan forvente av geitene dine.

Oppfølging av mjølkekvaliteten

Årets kjeing er vel overstått for de fleste. Nå er det viktig å følge opp mjølkekvaliteten framover for å lykkes med et best mulig resultat utover i sesongen.

Vi observerer at det fortsatt er 30 prosent av medlemmene som ikke har registrert mjølkeveging i Geitekontrollen. Reglene for Geitekontrollen krever at det tas minimum fem mjølkeveginger i året, hvorav tre med mjølkeprøver. Dette er det flere grunner til. Med planmessig mjølkeveging og uttak av mjølkeprøver bidrar det til å unngå problemer med mjølkekvailteten. Da får du raskt oversikt over geiter som ligger i faresonen for å påvirke mjølkekvaliteten og økonomien negativt. Samtidig får du satt inn nødvendige tiltak for å bedre situasjonen. I den sammenheng kan du ta kontakt med din rådgiver for videre oppfølging. Opplysningene er også grunnleggende for avlsarbeidet med beregning av indekser på geitene.

 Er du i tillegg egenregistrator, gis det månedlig et tillegg på to øre pr. liter levert mjølk ved registrering av mjølkeveging i Geitekontrollen. Utbetalingen av tillegget er tett koblet opp mot forventet regelmessighet for rapportering av mjølkevegingene. Det vil si at avstand mellom to kontroller ikke overstiger 90 dager.

Mer brukervennlig Noteringsliste Jurvurdering

En god del har allerede utført jurvurdering. For noen har Noteringsliste Jurvurdering skapt irritasjon fordi geitene ble listet opp på en svært upraktisk måte. Dette er nå rettet slik at lista er blitt brukervennlig. NB! Dette gjelder utskrift i stående format. Trenger du mer noteringsplass for enkeltgeiter bør du kopiere lista inn i regneark (merk det du vil kopiere og lim inn i regneark) og lage din egen noteringsliste der.

Med dette ønsker vi alle fortsatt en fin vår med friske dyr og topp mjølkekvalitet!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås