Meny

Geitekontrollen - endringer i jurvurderinga fra 2019

NSG sitt arbeide med nytt jurvurderingssystem er nå på plass og skal tas i bruk fra 2019. Registrering av jurvurdering er derfor endret i Geitekontrollen på bakgrunn av innspill fra NSG.

Endringen går ut på at vurdering av ekstraspener tas ut av jureksteriøret og registreres som en egen egenskap.

Nytt veiledningshefte blir distribuert ut til alle medlemmer innen kort tid.

Bakgrunnen til at ekstraspener nå er en egen egenskap:
Jureksteriørpoenget omfatter mange elementer knyttet til juret og spenene. Skiller vi elementene ut i separate poeng, gjør vi et bedre avlsarbeid.
Ekstraspener har tidligere dratt ned jurpoenget mye, selv om jureksteriøret egentlig er bra.
Nå tar vi ekstraspener ut av jureksteriørpoenget og registrerer det som en egen egenskap.
Da vil vi forhåpentligvis få større framgang både for jureksteriøret, og vi gjør et bedre arbeid med å redusere problemet med ekstraspener.

I Geitekontrollen fører endringene til ett nytt registreringsfelt «Ekstraspener» og endring i kodeteksten for «Eksteriør».

Ekstraspener har følgende tillatte koder for registrering:

0 – Ingen ekstraspener
1 – E-spene, ikke i vegen
2 – E-spene, i vegen
3 - Dobbeltspene


Eksteriør er kodeteksten endret til:

1 = Svært dårlig jur
2 = Svært dårlig jur
3 = Dårlig jur
4 = Mindre godt jur
5 = Mindre godt jur
6 = Middels godt jur
7 = Godt jur
8 = Godt jur
9 = Svært godt jur

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås