Meny

Flere forbedringer på helse-applikasjoner

På Laktasjonskurver, Behandlinger og Helseresultat er det gjort noen små men nyttige forbedringer.

Laktasjonskurver er en veldig nyttig grafisk framstilling for analyse av helse og fruktbarhet. Den viser nå som standardvalg alle kyr uansett rase. Før var NRF standardvalg, og de som hadde flere raser i buskapen måtte passe på å endre i valgboksen Rase for å se alle kyr. Det er selvfølgelig fortsatt mulig å se hver rase for seg hvis man har behov for det.

laktasjonskurver

Behandlinger gir en oversikt over antall og fordeling av registrerte sjukdoms- og forebyggende behandlinger i buskapen. Standardvalget for utvalg av dyr er nå endret til å ta med ikke bare innmeldte dyr som det var før, men også utmeldte dyr siste 12 måneder. Det er fordi det er naturlig å se også på utmeldte dyr når man studerer forekomst av ulike sjukdommer i buskapen. Også på denne rapporten er det mulig å gjøre sine egne valg for hvilke dyr som skal med i rapporten.

behandlinger

Helseresultat (kun for rådgiver) viser utvalgte helse-resultat fra siste helseutskrift for alle produsenter som tilhører valgt distrikt. Den viser nå kun buskaper som har hatt analyse siste 12 måneder. Det er en forbedring i forhold til slik det var. Tidligere tok rapporten med seg tall fra en del besetninger med gamle tall som ikke var relevante.

helseresultat

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås