Meny

Endringer i årsavgift til Husdyrkontrollen

Fra 2016 blir Kukontrollen en del av TINE Bedriftsstyring. For alle medlemmene i Kukontrollen videreføres medlemskapet ved at alle TINE medlemmene får automatisk tilgang til TINE Bedriftsstyring BASIS.

TINE Bedriftsstyring BASIS er en videreutvikling av dagens Husdyrkontroll slik medlemmene kjenner den.

Funksjonaliteten er oppgradert slik at brukervennligheten har økt:

- Enklere og kjappere navigasjon på nettsidene
- Enklere og kjappere registrering og endring av data
- Enklere tilgang til resultater og rapporter

I tillegg får alle medlemmene tilgang til en mobilapp for registrering av opplysninger til Kukontrollen. I første omgang for holdvurdering^, samt dyreoversikt. Funksjonaliteten vil videreutvikles etter hvert.
Nytt er også Styringspanelet med oversikt over data, resultater og faglig informasjon.

Årsavgifta til Husdyrkontrollen har vært uendret siden 2004. For å ta igjen kostnadsveksten og dekke en større del av utviklingskostnadene, økes årsavgifta. For 2016 blir årsavgiften for TINE Bedriftsstyring Basis kr 1900 + kr 25 per årsku i Kukontrollen (+ mva). Årsavgifta for medlemmene i Geitekontrollen økes til kr 1500 i 2016 (+mva).

Årsavgift for 2016 trekkes over produsentavregningen i april.

Vi håper alle vil ha nytte av endringene i Ku- og Geitekontrollen! Ta kontakt med TINE rådgiveren din dersom du har spørsmål knyttet til endringene.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås